Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Dotykové obrazovky a tlačidlá

Hodinky Suunto 9 Peak Pro majú dotykovú obrazovku a tri tlačidlá, ktorými sa možno pohybovať po displejoch a funkciách.

Potiahnutie a poklepanie

 • potiahnutím nahor alebo nadol sa možno pohybovať po displejoch a ponukách
 • potiahnutím doprava a doľava sa možno pohybovať dopredu a dozadu po displejoch
 • potiahnutím doľava alebo doprava sa zobrazia ďalšie displeje a podrobnosti
 • poklepaním sa vyberá položka
 • poklepaním po displeji sa zobrazia alternatívne informácie

Horné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nahor v zobrazeniach a ponukách
 • dlhým stlačením na ciferníku sa otvorí definovaná skratka

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa vyberie položka
 • podržaním stlačeného tlačidla sa vrátite do ponuky nastavení
 • stlačením na ciferníku sa otvorí pripnutý widget
 • dlhým stlačením na ciferníku sa otvorí ponuka nastavení

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa presuniete nadol v zobrazeniach a ponukách
 • dlhým stlačením na ciferníku otvoríte ovládací panel

Počas zaznamenávania cvičenia:

Horné tlačidlo

 • stačením pozastavíte aktivitu (a získate prístup k možnostiam cvičenia)
 • podržaním stlačeného tlačidla sa zmení aktivita

Stredné tlačidlo

 • stlačením sa zmení displej
 • podržaním stlačeného tlačidla sa otvorí kontextová ponuka možností

Dolné tlačidlo

 • stlačením sa označí medzičas
 • podržaním stlačeného tlačidla sa uzamknú alebo odomknú tlačidlá

Table of Content