Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Alti & Baro

Hodinky Suunto 9 Peak Pro neustále merajú absolútny tlak vzduchu pomocou zabudovaného snímača tlaku. Na základe tejto nameranej hodnoty a referenčných hodnôt nadmorskej výšky počítajú nadmorskú výšku alebo tlak vzduchu.

POZOR:

Udržujte miesto okolo dvoch otvorov snímača tlaku vzduchu nachádzajúcich sa na spodnej strane ciferníka hodiniek čisté a bez piesku. Do otvorov nikdy nevkladajte žiadne predmety, pretože snímač by sa mohol poškodiť.

Potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla na ciferníku prejdite na widget alti & baro. Widget má tri zobrazenia, ktoré možno sprístupniť potiahnutím nahor a nadol. Prvé zobrazenie znázorňuje aktuálnu nadmorskú výšku.

Alti Baro01

Potiahnutím nahor zobrazíte barometrický tlak a graf trendov barometra.

Alti Baro02

Opätovným potiahnutím nahor zobrazíte teplotu.

Potiahnutím doprava alebo stlačením stredného tlačidla sa vrátite späť.

Je dôležité správne nastaviť referenčnú hodnotu nadmorskej výšky (pozri Výškomer). Nadmorskú výšku svojej aktuálnej polohy nájdete na väčšine topografických máp alebo pomocou veľkých online mapových služieb, ako napr. Google Maps.

Zmeny miestneho počasia ovplyvnia nameranú nadmorskú výšku. Ak sa miestne počasie často mení, mali by ste pravidelne znova nastaviť referenčnú hodnotu nadmorskej výšky, pokiaľ možno pred začiatkom ďalšej cesty.

Automatický profil alti-baro

Zmeny počasia a nadmorskej výšky spôsobujú zmenu tlaku vzduchu. Hodinky Suunto 9 Peak Pro to riešia tak, že na základe vášho pohybu automaticky prepínajú medzi interpretovaním zmien tlaku vzduchu ako zmien nadmorskej výšky alebo počasia.

Ak hodinky rozpoznajú zvislý pohyb, prepnú na meranie nadmorskej výšky. Keď je zobrazený graf nadmorskej výšky, aktualizuje sa s oneskorením max. 10 sekúnd.

Ak sa nachádzate v konštantnej nadmorskej výške (zmena v zvislom smere menej ako 5 metrov za 12 minút), hodinky interpretujú všetky zmeny tlaku vzduchu ako zmeny počasia a podľa toho upravia graf barometra.

Table of Content