Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Používanie cieľov pri cvičení

Na hodinkách Suunto 9 Peak Pro možno pri cvičení nastaviť viac rôznych cieľov.

Ak má zvolený športový režim ako možnosť ciele, napríklad nastavenie cieľového trvania, môžete ich upraviť pred spustením zaznamenávania potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla.

Ciele športového režimu S9PP

Cvičenie so všeobecným cieľom:

  1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo Target.
  2. Vyberte možnosť Duration alebo Distance.
  3. Vyberte svoj cieľ.
  4. Prejdite nahor a začnite cvičiť.

Ak máte aktivované všeobecné ciele, na každom displeji s údajmi sa nachádza merač cieľa zobrazujúci váš pokrok.

Merač zóny S9PP

Upozornenie sa zobrazí, aj keď dosiahnete 50 % cieľa a po splnení cieľa.

Cvičenie s cieľom intenzity:

  1. Pred spustením zaznamenávania potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo Intensity zones.
  2. Vyberte možnosť HR zones, Pace zones alebo Power zones.
    (Možnosti závisia od zvoleného športového režimu a od toho, či máte s hodinkami spárované zariadenie Power POD).
  3. Vyberte cieľovú zónu.
  4. Prejdite nahor a začnite cvičiť.

Table of Content