Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

SIGN UP FOR NEWSLETTER | FREE RETURNS

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Kompas

Hodinky Suunto 9 Peak Pro sú vybavené digitálnym kompasom, ktorý umožňuje orientáciu voči magnetickému pólu. Kompas s kompenzáciou naklápania poskytuje presné údaje, aj keď nie je zarovnaný do presnej vodorovnej polohy.

Prístup ku kompasu získate potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla na ciferníku.

Vo widgete kompasu sa zobrazujú tieto informácie:

  • Šípka smerujúca na magnetický sever
  • Smer podľa svetových strán
  • Smer v stupňoch
  • Nadmorská výška
  • Barometrický tlak

Widget kompasu

Z widgetu kompasu odídete potiahnutím doprava alebo použitím stredného tlačidla.

Keď ste vo widgete kompasu, potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako je kontrola súradníc vašej aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Možnosti widgetu kompasu

Potiahnutím nadol alebo stlačením horného tlačidla zatvorte zoznam skratiek.

Kalibrácia kompasu

Ak kompas nie je nakalibrovaný, pri otvorení widgetu kompasu sa zobrazí výzva na jeho kalibráciu.

kalibrácia kompasu S9PP

Ak chcete znovu nakalibrovať kompas, potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo na widgete kompasu a znova spustite kalibráciu z nastavení.

Nastavenie deklinácie

Na zaistenie presných údajov kompasu nastavte presnú hodnotu deklinácie.

Papierové mapy sú orientované na zemský severný pól. Kompasy však ukazujú na magnetický pól – oblasť nad Zemou, v ktorej sa zbiehajú magnetické siločiary. Pretože magnetický a geografický severný pól neležia na jednom mieste, musíte v kompase nastaviť deklináciu. Uhol medzi magnetickým a geografickým severným pólom je vaša deklinácia.

Hodnotu deklinácie môžete nájsť na väčšine máp. Poloha magnetického severného pólu sa každý rok mení, takže najpresnejšie a najaktuálnejšie hodnoty deklinácie nájdete na internetových stránkach, napr. www.magnetic-declination.com.

Mapy na orientačný beh sú však kreslené vo vzťahu k magnetickému severnému pólu. Pri používaní máp pre orientačný beh musíte vypnúť opravu deklinácie nastavením hodnoty deklinácie na 0 stupňov.

Hodnotu deklinácie možno nastaviť v položke Settings pod časťou Navigation » Declination.

Table of Content