Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

45-DAY FREE RETURNS | SUUNTO CHRISTMAS GIFT GUIDE | ORDER FOR CHRISTMAS UNTIL DECEMBER 19TH

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Trasy

Pomocou hodiniek Suunto 9 Peak Pro sa môžete nechať navigovať po trasách. Naplánujte si trasu v aplikácii Suunto a pri ďalšej synchronizácii ju preneste do hodiniek.

Navigovanie po trase:

 1. Na ciferníku potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo a vyberte položku Compass.

  Začatie navigácie S9PP

 2. Na spodnej strane displeja navigácie potiahnite nahor alebo stlačte dolné tlačidlo.

 3. Prejdite na položku Routes a stlačením stredného tlačidla otvorte svoj zoznam trás.

 4. Prejdite na trasu, po ktorej sa chcete navigovať, a stlačte stredné tlačidlo.

  Zoznam trás S9PP

 5. Stlačením horného tlačidla vyberte trasu.

 6. Vyberte položku Start exercise, ak chcete trasu použiť na cvičenie, alebo položku Navigate only, ak chcete po nej iba navigovať.

POZNÁMKA:

Ak sa po trase iba naviguje, v aplikácii Suunto sa nič neuloží ani nezaznamená.

 1. Keď kedykoľvek stlačíte dolné tlačidlo a vyberiete položku End navigation, navigácia sa zastaví.

Klepnutím na displej možno prepínať medzi prehľadovou mapou a podrobným zobrazením.

Prehľad trasy S9PP

V podrobnom zobrazení možno klepnutím na displej alebo stlačením stredného tlačidla zväčšiť alebo zmenšiť zobrazenie. Horným a dolným tlačidlom môžete upraviť úroveň zväčšenia.

Zväčšenie trasy S9PP

Keď ste na displeji navigácie, potiahnutím nahor z dolnej strany displeja alebo stlačením dolného tlačidla môžete otvoriť zoznam skratiek. Pomocou skratiek získate rýchly prístup k navigačným akciám, ako sú napríklad uloženie aktuálnej polohy alebo výber trasy na navigovanie.

Všetky športové režimy s GPS majú aj možnosť výberu trasy. Pozri Navigovanie počas cvičenia.

Navigačné pokyny

Pri navigácii po trase vám hodinky pomôžu zostať na správnej ceste tak, že počas trasy budú poskytovať ďalšie upozornenia.

Napríklad ak prejdete viac ako 100 m (330 ft) mimo trasy, hodinky vás upozornia, že nie ste na správnej trase, aj na to, keď sa vrátite späť na trasu.

Keď dosiahnete zastávku POI na trase, zobrazí sa informačné vyskakovacie okno obsahujúce vzdialenosť a odhadovaný čas trasy (ETE) k ďalšej zastávke alebo POI.

POZNÁMKA:

Ak navigujete po trase, ktorá pretína samu seba, napríklad v tvare osmičky, a na križovatke zabočíte nesprávne, hodinky usúdia, že úmyselne idete po trase iným smerom. Hodinky ukážu ďalšiu zastávku na základe aktuálneho, nového smeru pohybu. Takže sledujte svoju cestu breadcrumb, aby bolo zaistené, že pri navigovaní po komplikovanej trase idete správnym smerom.

Podrobná navigácia

Pri vytváraní trasy v aplikácii Suunto sa môžete rozhodnúť aktivovať podrobné navigačné pokyny. Keď sa trasa prenesie trasu do hodiniek a používa sa na navigovanie, hodinky budú poskytovať podrobné pokyny so zvukovým upozornením a informáciami, kam odbočiť.

Table of Content