Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

Suunto Ambit2 S Podręcznik użytkownika - 2.0

Parowanie czujnika POD / pasa do pomiaru tętna

Sparuj swoje urządzenie Suunto Ambit2 S z opcjonalnymi czujnikami Suunto POD (Bike POD, Power POD, pas do pomiaru tętna, Foot POD lub Cadence POD) i ANT+ POD, aby podczas treningu otrzymywać dodatkowe informacje na temat szybkości, odległości i kadencji. Listę kompatybilnych produktów ANT+ można znaleźć w witrynie www.thisisant.com/directory.

Jednocześnie można sparować maksymalnie sześć czujników POD:

 • trzy czujniki Bike POD (jednocześnie można używać tylko jednego czujnika Bike POD)
 • jeden czujnik Cadence POD
 • jeden czujnik Foot POD
 • jeden czujnik Power POD

W przypadku sparowania większej liczby czujników POD urządzenie Suunto Ambit2 S pamięta ostatni sparowany czujnik POD każdego typu.

Dołączony do zestawu pas do pomiaru tętna i/lub czujnik POD są już sparowane. Parowanie jest wymagane tylko w przypadku użycia nowego pasa do pomiaru tętna lub czujnika POD.

Aby sparować czujnik POD lub pas do pomiaru tętna:

 1. Włącz czujnik POD / pas do pomiaru tętna:
 2. czujnik Bike POD: obróć koło z zainstalowanym czujnikiem POD;
 3. Czujnik Power POD: obróć korbę lub koło z zainstalowanym czujnikiem Power POD.
 4. Pas do pomiaru tętna: zwilż miejsca kontaktu i załóż pas.
 5. Czujnik Cadence POD: obróć pedał roweru z zainstalowanym czujnikiem Cadence POD.
 6. Czujnik Foot POD: obróć czujnik Foot POD o 90 stopni.
 7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Next, aby wyświetlić menu opcji.
 8. Przyciskiem Light Lock przewiń menu do pozycji Pair (Parowanie) i zatwierdź wybór przyciskiem Next.
 9. Przewiń opcje akcesoriów Czujnik Bike POD, Power POD, Pas do pomiaru tętna, Czujnik Foot POD i Czujnik Cadence POD przyciskami Start Stop i Light Lock.
 10. Naciśnij przycisk Next, aby wybrać czujnik POD lub pas do pomiaru tętna i rozpocząć parowanie.
 11. Przyłóż urządzenie Suunto Ambit2 S blisko czujnika POD lub pasa (na odległość mniejszą niż 30 cm) i poczekaj, aż urządzenie zasygnalizuje sparowanie z czujnikiem POD lub pasem. Jeżeli parowanie nie powiedzie się, naciśnij przycisk Start Stop, aby spróbować ponownie, lub przycisk Light Lock, aby wrócić do ustawień parowania.

pairing pod Ambit2

UWAGA:

Z urządzeniem Suunto Ambit2 S można sparować różne typy czujników Power POD. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi czujnika Power POD.

PORADA:

Pas do pomiaru tętna można też włączyć, zwilżając i naciskając obie elektrody.

Rozwiązywanie problemów: Nie można sparować pasa do pomiaru tętna

W razie nieudanej próby sparowania pasa do pomiaru tętna można spróbować wykonać następującą procedurę:

 • Sprawdź, czy pasek jest podłączony do modułu.
 • Sprawdź, czy pas do pomiaru tętna jest założony prawidłowo (patrz Zakładanie pasa do pomiaru tętna).
 • Sprawdź, czy miejsca kontaktu, w których znajdują się elektrody, są zwilżone.

Więcej informacji na temat parowania czujników POD znajduje się w instrukcji obsługi czujnika POD.

Spis treści