Suunto EON Core - Funkcje - Obliczenia dotyczące tlenu

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Obliczenia dotyczące tlenu

Obliczenia dotyczące tlenu

Podczas nurkowania komputer nurkowy Suunto EON Coreoblicza ciśnienie parcjalne tlenu (pO2), toksyczność tlenową dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS%) oraz płucną toksyczność tlenową określaną w jednostkach toksyczności tlenowej (OTU). Obliczenia dotyczące tlenu dokonywane są w oparciu o przyjęte obecnie tabele i zasady dotyczące granicznych wartości czasu ekspozycji tlenowej.

Domyślnie w trybie nurkowania Air/Nitrox (Powietrze/Nitroks), wartości CNS% i OTU nie są wyświetlane, dopóki nie osiągną poziomu 80% ich zalecanych limitów. Gdy dowolna z wartości osiągnie poziom 80%, Suunto EON Core generuje powiadomienie i wartość jest wyświetlana. W trybie Trimix (Trymiks), wartości CNS% i OTU są wyświetlane w polu prawego dolnego rogu jako informacja przewijana.

UWAGA:

Widoki można dostosować w taki sposób, aby zawsze pokazywały wartości CNS% i OTU.