Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZWROT DO 15 DNI | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

 • Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości npm

Regulowanie ustawień osobistych i ustawień wysokości npm

Istnieje kilka czynników, które mogą mieć wpływ na podatność na DCS. Czynniki te różnią się w zależności od osoby jak i od dnia.

Do czynników osobistych, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia DCS, należą:

 • ekspozycja na niską temperaturę – temperatura wody poniżej 20°C (68°F)
 • poziom sprawności fizycznej poniżej przeciętnej;
 • zmęczenie;
 • odwodnienie;
 • stres;
 • otyłość;
 • otwór w przegrodzie międzyprzedsionkowej (PFO);
 • wysiłek fizyczny przed lub po nurkowaniu.
OSTRZEŻENIE:

NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNIE USTAWIENIA OSOBISTE! Jeżeli zachodzi podejrzenie, że istnieją czynniki ryzyka zwiększające prawdopodobieństwo wystąpienia DCS, zaleca się wykorzystanie tej opcji do zwiększenia bezpieczeństwa obliczeń. Nieprawidłowe ustawienia osobiste skutkują błędnymi danymi dotyczącymi nurkowania i planowania.

W celu dopasowania poziomu bezpieczeństwa zgodnego z podatnością na DSC można wykorzystać pięciostopniowe ustawienia osobiste. Ustawienia są dostępne w ramach opcji Dive settings (Ustawienia nurkowania) / Parameters (Parametry) / Personal (Osobiste).

Poziom ustawień osobistychWyjaśnienie
Bardziej agresywny (-2)Idealne warunki, doskonała sprawność fizyczna, bardzo duże doświadczenie, wiele nurkowań w ostatnim czasie
Agresywny (-1)Idealne warunki, dobra sprawność fizyczna, duże doświadczenie w nurkowaniu, nurkowania w ostatnim czasie
Domyślny (0)Idealne warunki (wartość domyślna)
Ostrożny (+1)Istnieją pewne czynniki lub warunki zwiększające ryzyko
Bardziej ostrożny (+2)Istnieje kilka czynników lub warunków zwiększających ryzyko
OSTRZEŻENIE:

Indywidualne ustawienia 0, -1 lub -2 niosą ze sobą duże ryzyko wystąpienia DCS, odniesienia innych obrażeń a także śmierci.

Oprócz ustawień osobistych komputer nurkowy Suunto EON Core można także dostosować pod kątem nurkowania na różnych wysokościach npm. To ustawienie automatycznie dostosowuje obliczenia dekompresji do danego zakresu wysokości npm. Ustawienia są dostępne w ramach opcji Dive settings (Ustawienia nurkowania) / Parameters (Parametry) / Altitude (Wysokość npm), w której dostępne są do wyboru trzy zakresy wysokości:

 • 0–300 m (0–980 stóp) (domyślnie)
 • 300–1500 m (980–4900 stóp)
 • 1500–3000 m (4900–9800 stóp)
OSTRZEŻENIE:

Przebywanie na większych wysokościach npm może spowodować tymczasowe zmiany równowagi azotu rozpuszczonego w tkankach organizmu. Zaleca się, aby przed nurkowaniem zaaklimatyzować organizm do nowej wysokości.