Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Felläge (algoritmlås)

Suunto Vyper Novo har varningsindikatorer för att uppmärksamma dig på att reagera på vissa situationer som avsevärt skulle öka risken för tryckfallssjuka. Om du inte reagerar på dessa varningar, går Suunto Vyper Novo in i felläge och visar Er (Fel) på displayen. Detta anger att risken för DCI har ökat avsevärt.

error state ZoopVyperNovo

Om du ignorerar dekompressionsstopp längre än tre (3) minuter, låses RGBM-algoritmen i 48 timmar. När algoritmen är låst finns ingen algoritminformation tillgänglig och Er (Fel) visas i stället. Låsning av algoritmen är en säkerhetsåtgärd som understryker att algoritminformationen inte längre är tillgänglig.

I sådant fall ska du går ner under taknivån igen och fortsätta dekompressionen. Om du inte gör det inom tre (3) minuter, Suunto Vyper Novo låses algoritmberäkningen och visar Er (Fel) i stället, så som visas nedan. Observera att takvärdet inte längre anges.

I sådant tillstånd ökar risken för tryckfallssjuka avsevärt. Dekompressionsinformation är inte tillgänglig de närmaste 48 timmarna efter att du gått upp till ytan.

Det går att dyka med enheten när algoritmen är låst men i stället för dekompressionsinformation visas Er (Fel).

Om du dyker på nytt i detta felläge, återställs algoritmens låstid till 48 timmar när du går upp till ytan.

Innehållsförteckning