Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

JULKLAPPSGUIDE | 45 DAGARS PENGARNA-TILLBAKA-GARANTI

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DW162 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

Europeisk standard för djupmätare

EN13319 är en europeisk standard för dykdjupmätare. Suunto dykdatorer är utformade för att uppfylla denna standard.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Kombinationen av Suunto Vyper Novo och Suuntos trådlösa sändare för flasktryck klassas som personlig skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EG. Det anmälda organet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnel, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har slutfört EG-typkontrollen av ovan nämnda kombination och försäkrat överensstämmelsen enligt den europeiska standarden EN250: 2014. Certifieringen gäller ner till 50 m enligt EN250:2014.

Innehållsförteckning