Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Överensstämmelse

CE

Härmed försäkrar Suunto Oy att radioutrustningen av typ DW162 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.suunto.com/EUconformity.

Europeisk standard för djupmätare

EN13319 är en europeisk standard för dykdjupmätare. Suunto dykdatorer är utformade för att uppfylla denna standard.

EU:s förordning om personlig skyddsutrustning

Kombinationen av Suunto Vyper Novo och Suuntos trådlösa sändare för flasktryck klassas som personlig skyddsutrustning enligt direktiv 89/686/EG. Det anmälda organet nr. 0078, Institut National de la Plongée Professionnel, Entrée 3 - Port de la Pointe Rouge, 13008 MARSEILLE, Frankrike, har slutfört EG-typkontrollen av ovan nämnda kombination och försäkrat överensstämmelsen enligt den europeiska standarden EN250: 2014. Certifieringen gäller ner till 50 m enligt EN250:2014.

Innehållsförteckning