Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Yt- och flygförbudstid

Väl tillbaka på ytan fortsätter Suunto Vyper Novo att ge säkerhetsinformation och larm efter dykning. Om du efter dykning måste vänta med att flyga visas flygförbudssymbolen i alla lägen.

nofly

För att komma åt ytterligare uppgifter om dina yt- och flygförbudstider ska du gå in i dykläge.

Suunto Vyper Novo visar tiden sedan du kom upp till ytan i fältet Surf t. (Yttid). Flygplanssymbolen anger att du inte ska flyga. Nedräkningstiden till dess du kan flyga säkert visas i fältet No Fly (Flygförbud).

suface nofly time ZoopVyperNovo

Flygförbudstiden är alltid minst 12 timmar och är lika med kväveutvädringstiden när den är mer än 12 timmar. För kväveutvädringstider kortare än 70 minuter visas inte flygförbudstiden.

Om dekompression ignoreras under ett dyk så att Suunto Vyper Novo går in i felläge (se Felläge (algoritmlås)), är flygförbudstiden alltid 48 timmar.

Om ett dyk sker i läge Gauge (Mätare) (bottentimer), är flygförbudstiden 48 timmar.

Varning:

DU SKA ALLTID UNDVIKA ATT FLYGA NÄR DATORN RÄKNAR NER FLYGFÖRBUDSTIDEN. AKTIVERA ALLTID DATORN OCH KONTROLLERA ÅTERSTÅENDE FLYGFÖRBUDSTID INNAN DU FLYGER! Att flyga eller resa till en högre höjd inom flygförbudstiden kan avsevärt öka risken för tryckfallssjuka. Gå igenom rekommendationerna från Divers Alert Network (DAN). Det kan aldrig finnas någon regel om flygning efter dykning som helt garanterar att tryckfallssjuka inte kan uppkomma!

Divers Alert Network (DAN) rekommenderar följande när det gäller flygförbudstider:

  • Ett minimalt ytintervall på 12 timmar skulle krävas för att vara rimligt säker på att en dykare kommer att förbli symtomfri vid flygning i trafikflygplan (höjd upp till 2400 m/8 000 ft).
  • Dykare som planerar att göra upprepade dyk under flera dagar eller göra dyk som kräver dekompressionsstopp bör vara extra försiktiga och vänta längre än 12 timmar innan de flyger. Vidare föreslår Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) att dykare som använder vanliga luftcylindrar och inte visar symtom på tryckfallssjuka väntar 24 timmar efter sitt senaste dyk innan de flyger i plan med kabintryck på upp till 2 400 m (8 000 ft). De enda två undantagen när det gäller denna rekommendation är följande:
    • Om en dykare har mindre än två (2) timmars totalt ackumulerad dyktid under de senaste 48 timmarna, rekommenderas 12 timmars ytintervall före flygning.
    • Efter alla dyk som kräver dekompressionsstopp ska flygning uppskjutas minst 24 timmar och om möjligt 48 timmar.

Suunto rekommenderar att flygning undviks tills alla DAN- och UHMS-riktlinjer, och även alla datorns flygförbudsvillkor, uppfylls.

Innehållsförteckning