Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Samplingshastighet

Samplingshastigheten kontrollerar hur ofta information från dyket sparas i den aktiva loggen. Standardvärdet på samplingshastigheten är 20 sekunder i luft -och nitroxlägen och 2 sekunder i fridyksläget.

Så här ändrar du samplingshastigheten:

  1. I dykläge håller du DOWN nedtryckt.
  2. Tryck på UP för att skrolla till Sample Rate (Samplingshastighet ) och tryck sedan på SELECT.
  3. Tryck på DOWN eller på UP för att ändra hastigheten och bekräfta sedan med SELECT.
  4. Tryck på MODE (LÄGE) för att avsluta.

I luft -och nitroxlägen är följande samplingshastigheter tillgängliga: 10, 20, 30 och 60 sekunder.

I fridyksläget är följande samplingshastigheter tillgängliga: 1, 2 och 5 sekunder.

Innehållsförteckning