Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Villkor

VillkorVad det betyder
Dykning på hög höjdDykning på höjd högre än 300m (1000ft) över havets yta.
UppstigningshastighetDen hastighet med vilken dykaren stiger upp mot ytan.
UppstigningstidKortaste tid som behövs för att nå ytan på ett dyk med dekompressionsstopp.
TakUnder ett dyk med dekompressionsstopp, det grundaste djup som en dykare kan stiga till, baserat på beräknad laddning av inert gas.
CNSCentrala nervsystemets toxicitet. Toxicitet orsakas av syre. Det kan ge flera olika neurologiska symtom. Det viktigaste av dessa är epilepsiliknande kramp som kan leda till att dykare drunknar.
CNS%Centrala nervsystemets toxicitetsgränsfraktion.
AvdelningSe “Vävnadsgrupp”.
DM5Suunto DM5 med Movescount, en programvara för dykhantering.
DekompressionTid vid ett dekompressionsstopp eller intervall, innan du går upp till ytan, så att absorberat kvävet försvinner naturligt ur vävnaderna.
DekompressionsintervallVid dyk med dekompressionsstopp, det djupintervall mellan golv och tak, inom vilket en dykare måste stanna någon tid under uppstigning.
DCSTryckfallssjuka Någon av flera olika sjukdomar som uppstår antingen direkt eller indirekt genom att det, till följd av otillräckligt kontrollerad dekompression, bildas kvävebubblor i vävnader eller kroppsvätskor.
DykserieEn grupp upprepade dyk mellan vilka dykdatorn anger förekomst av visst kvävemängd. När kvävemängden når noll inaktiveras datorn.
DyktidTid från det du lämnar ytan för nerstigning till dess du återvänder till ytan vid slutet av ett dyk.
GolvStörsta djup vid vilket dekompression sker, under dyk med dekompressionsstopp.
He%Procentuell andel helium eller heliumfraktion i andningsgas
MODMaximalt användningsdjup för en andningsgas är det djup där syrets partialtryck (PO2) i gasblandningen överskrider en säker gräns.
MultinivådykEtt enda eller ett upprepat dyk som inkluderar tid på olika djup och vars gränser utan dekompression därför inte bestäms enbart av det maximala djup som uppnås.
Nitrox (Nx)Avser inom sportdykning alla blandningar med högre andel syre än vanlig luft.
No deco (dyktid utan dekompressionsstopp)Alla dyk som hela tiden tillåter direkt, oavbruten uppstigning till ytan.
No deco-tidFörkortning för tidsgräns utan dekompression.
OCAvbrott. Scuba som blåser ut all gas som andats ut.
OLF%Syregränsfraktion. Dykarens aktuella exponering för syretoxicitet.
O2%Procentuell andel syre eller syrefraktion i andningsgasen. Vanlig luft har 21% syre.
Partialtryck för syre (O2)Begränsar det maximala djup på vilket nitrox-blandningen kan användas. Maximal gräns för partialtryck vid dykning med berikad luft är 1,4bar (20psi). Oförutsedd tryckgräns är 1,6bar (23psi). Dyk utöver denna gräns medför risk för omedelbar syretoxicitet.
Modell för reducerad gradient bubbla (Reduced gradient bubble model, RGBM)Modern algoritm för att spåra såväl upplöst som fri gas hos dykare.
Upprepat dykAlla dyk vilkas tidsgränser för dekompression påverkas av kvarvarande kväve som absorberats under tidigare dyk.
Kvarvarande kväveMängden överskottskväve som finns kvar i dykaren efter ett eller fler dyk.
DykningSluten enhet för andning under vatten.
YttidTid från uppstigning till ytan och till början av nedstigning för efterföljande dyk.
VävnadsgruppTeoretiskt begrepp som används för att modeller av kroppsvävnader för att skapa dekompressionstabeller eller göra beräkningar.
TrimixEn andningsgasblandning av helium, syre och kväve.

Innehållsförteckning