Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Tidtagarur

Tidtagaruret kan användas till att mäta hur lång tid som gått och mellantider.

Så här aktiverar du tidtagaruret:

  1. I tidsläge skrollar du igenom vyn på nedre raden genom att trycka på UP eller DOWN tills tidtagaruret visas.

stopwatch ZoopVyperNovo

  1. Tryck på SELECT för att sätta igång/stoppa tidtagaruret.
  2. Tryck på DOWN för att ta mellantider.
  3. Håll SELECT nedtryckt för att återställa tidtagaruret.

Efter att ha stoppat tidtagaruret kan du skrolla genom mellantiderna med DOWN.

Du kan också använda tidtagaruret i flera olika tidtagningssyften medan du dyker. För aktivering av tidtagaruret i dykläge ska du hålla MODE nedtryckt.

stopwatch divemode ZoopVyperNovo

Starta och stoppa tidtagaruret genom att trycka på SELECT.

OBS:

Om ett djupstopp aktiveras medan du använder tidtagaruret visas inte fältet för timern.

Innehållsförteckning