Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Ändring från rem till gummilina

Använd adaptern för att, efter behov, växla mellan handledsrem och gummilina.

Montering av gummilina:

  1. Vänd upp och ner på dykdatorn.
  2. Ta bort alla remmar genom att trycka ner ena änden av fjäderstiftet med en liten, platt skruvmejsel eller annat lämpligt verktyg.
  3. Fäst adaptrarna på båda sidor av höljet med hjälp av fjäderstiften. Se till att fjäderstiften sitter ordentligt på plats genom att trycka nedåt på båda ändar av stiften.
  4. Trä gummilinan genom adaptrarna och fäst ändarna säkert.
  5. Dra hårt i gummilinan för att säkerställa att adaptrarna sitter på plats och att knuten på linan är åtdragen.

Innehållsförteckning