Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Larm, varningar och meddelanden

Suunto Vyper Novo har hörbara och visuella larm som syftar till att låta dig veta när viktiga gränser eller förinställningar nås.

De två hörbara larmtyperna anger hög eller låg prioritet:

LarmtypLjudmönsterVaraktighet
Hög prioritetAlarm HighPriority2,4 s ljud + 2,4 s paus
Låg prioritetAlarm LowPriority0,8 s ljud + 3,2 s paus

Dessutom finns det tre hörbara vägledningsmeddelanden:

InstruktionspipLjudmönsterTydning
StigandeAlarm AscendingPåbörja uppstigning
FallandeAlarm DescendingPåbörja nedstigning
Nedstigning/uppstigningAlarm DescendingAscending(Byta gas)

Suunto Vyper Novo visar information under larmpauser för att spara batteri.

Larm med hög prioritet:

LarmFörklaring

Högprioriterat larm följt av pip för “Påbörja uppstigning” – upprepas i högst tre minuter

PO2-värdet blinkar

PO2-värdet är högre än det justerade värdet. Aktuellt djup är för stort för den gas som används. Du ska stiga upp genast eller byta till en gas med lägre O2%-halt.
Högprioriterat larm följt av pip för ”Påbörja nedstigning” upprepas i högst tre minuter. Er blinkar och en pil pekar nedåt.Takdjup för dekompression har överskridits. Du ska genast gå ner till eller under taket.

Högprioriterat larm upprepat tre gånger.

SLOW (LÅNGSAMT) blinkar.

Maximal uppstigningshastighet på 10 m/min (33 ft/min) har överskridits. Sakta ner din uppstigningshastighet.

Lågprioriterade larm:

LarmtypLarmorsak

Lågprioriterat larm följs av pip för “Byta gas”.

Värdet för gasblandningen 2% blinkar.

Gasbyte rekommenderas – endast dykläget för Nitrox (Nitrox). Du bör byta till en gas som är bättre lämpad för dekompression. ASC TIME (uppstigningstid) utgår ifrån att gasen har bytts och är därför endast korrekt om du har bytt gas.

Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja uppstigning” – hörs två gånger.

ASC TIME (UPPSTIGNINGSTID) blinkar och en pil pekar uppåt.

Dyk utan dekompression blir ett dyk med dekompressionsstopp. Djupet är under nivån för golv. Du bör stiga upp till, eller över, golvet.

Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja nedstigning”.

DEEPSTOP (Djupstopp) blinkar och en pil pekar nedåt.

Obligatoriskt djupstopp har ignorerats. Du bör stiga ner och fullgöra djupstoppet.

Lågprioriterat larm följt av pip för “Påbörja nerstigning”, upprepas i tre minuter.

En pil pekar neråt.

Obligatoriskt säkerhetsstopp har ignorerats. Du bör stiga ner och fullgöra säkerhetsstoppet.

Lågprioriterat larm följt av två korta pip.

DEEPSTOP (Djupstopp) och timer visas.

Djupstoppsdjup har nåtts. Genomför det obligatoriska djupstoppet för den varaktighet som visas av timern.

Lågprioriterat larm, upprepat två gånger.

Tanktryckets värde blinkar.

Flasktrycket når angivet larmtryck eller det fasta larmtrycket, 50 bar (700 psi). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Lågprioriterat larm, upprepat två gånger.

Värde för OLF % blinkar om PO2 -värdet är högre än 0,5 bar.

Värde för OLF vid 80 % eller 100 % (endast i dykläget Nitrox). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Lågprioriterat larm, upprepat två gånger.

Värdet för maximalt djup blinkar

Angivet maximalt djup eller maximalt djup för enheten har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.
Lågprioriterat larm, upprepat två gånger; värde för dyktid blinkar.Angiven dyktid har överskridits. Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.
Lågprioriterat larm. Värde för maximalt djup blinkarDefinierat djup har nåtts (endast läget Free (Fridykning). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Lågprioriterat larm.

Värde för yttid blinkar.

Varaktighet för yttid till nästa dyk (endast läget Free (Fridykning). Bekräfta larmet genom att trycka på valfri knapp.

Visuella larm

Symbol på displayenIndikation
diver attentionVarning – förläng ytintervall
ErIgnorerat deskompressionstak eller bottentid är för lång
noflyFlygförbud

Innehållsförteckning