Suunto strävar efter att denna webbplats ska uppnå nivå AA i enlighet med Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 och andra riktlinjer för tillgänglighet. Kontakta vår kundtjänst på +1 855 258 0900 (avgiftsfritt i USA) om du har problem med att få tillgång till information på den här webbplatsen.

Suunto Vyper Novo Användarhandledning

Kompass

Suunto Vyper Novo har en digital kompass.

Kompassen kompenserar för lutning och visar korrekta värden även när den inte är i horisontellt läge.

Kompassen kan aktiveras antingen från tids- eller dykläge och visar aktuell bäring och djup.

 1. Aktivera kompassen genom att hålla SELECT nedtryckt.

compass VyperNovo

 1. Tryck på MODE för att stänga kompassdisplayen. Om du befinner dig under ytan håller du SELECT nedtryckt för att avsluta.

I dykläge visar kompassdisplayen extra information i vyerna längst ner till vänster och till höger.

 1. Tryck på DOWN för att skrolla genom vyerna längst ner till vänster. (tanktryck, maxdjup, tid)
 2. Tryck på UP för att skrolla genom vyerna längst ner till höger. (dyktid, temperatur, bäring)

compass divemode VyperNovo

Kalibrering av kompass

När du först börjar använda Suunto Vyper Novo behöver kompassen kalibreras. Suunto Vyper Novo visar ikonen kalibrering när du öppnar kompassen.

compass calibrate VyperNovo

Kalibrera kompassen genom att långsamt rotera enheten i din hand i stora slingor formade som åttor.

Under kalibreringsprocessen anpassar sig kompassen till det omgivande magnetfältet.

Om kaliberingen misslyckas visas Try Again (Försök igen). Om kalibreringen misslyckas även i fortsättningen ska du förflytta dig till en annan plats och försöka på nytt.

När du reser utomlands, rekommenderar vi att du kalibrerar kompassen på den nya platsen innan du använder den.

Så här startar du kalibreringen manuellt:

 1. I kompassvyn håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på DOWN för att skrolla till Calibration (kalibrering).
 3. Tryck på SELECT för att sätta igång kalibreringen.

Inställning av missvisning

Du ska alltid justera kompassdeklinationen för det område där du dyker för att få korrekta kompassavläsningar. Kontrollera den lokala deklinationen med en tillförlitlig källa och ange värdet i Suunto Vyper Novo.

 1. I kompassvyn håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på DOWN för att skrolla ned till Declination (Deklination) och tryck på SELECT.
 3. Tryck på DOWN för att växla till East (Öst) eller West (Väst) och bekräfta med SELECT.
 4. Ange Declination Degrees (Deklinationsgrader) med DOWN eller UP.
 5. Tryck på MODE för att spara och avsluta.

Inställning av kompassens timeout

Det går att definiera hur länge kompassen förblir på slagen efter att du aktiverat den. Återställ timeouten genom att trycka på valfri knapp medan du använder kompassen.

Efter timeouten återgår Suunto Vyper Novo till tids eller dykläge.

Så här ställer du in timeouten:

 1. I kompassdisplay håller du DOWN nedtryckt.
 2. Tryck på DOWN för att skrolla till Timeout (Timeout) och tryck sedan på SELECT.
 3. Justera tiden för timeout med DOWN eller UP.
 4. Tryck på MODE för att avsluta.

Inställningar för bäringslås

En bäring är vinkeln mellan norr och ditt mål. Enkelt uttryckt är det den riktning du önskar förflytta dig i. Din riktning är å andra sidan din faktiska färdriktning.

Standardbäring är norr.

Det går att ställa in bäringslåset så att kompassen hjälper dig att hitta rätt under ytan och säkerställer att du håller rätt färdriktning. Du kan till exempel ställa in ett bäringslås mot ett rev innan du lämnar båten.

Senast låsta bäring sparas och är tillgänglig nästa gång kompassen aktiveras. I läget Dive (dykning) sparas de låsta bäringarna även i loggen. Så här låser du en bäring:

 1. Aktivera kompassen, håll klockan framför dig och vänd dig i riktning mot ditt mål.
 2. Tryck på SELECT för att låsa aktuell gradangivelse på klockan som bäring.
 3. Rensa låset genom att trycka på SELECT.

compass bearinglock VyperNovo

Om din bäring vid någon punkt förflyttar sig utanför kompassens display, dyker det upp vänster- eller högerpilar som visar att du ska ändra riktning.

Suunto Vyper Novo hjälper till att navigera i rektangulära och triangulära mönster, samt navigera tillbaka i en riktning med följande symboler.

SymbolFörklaring
bearing1Du rör dig mot den låsta bäringen.
bearing2Du är 90 (eller 270) grader från den låsta bäringen.
bearing3Du är 180 grader från den låsta bäringen.
bearing4Du är 120 (eller 240) grader från den låsta bäringen.

Innehållsförteckning