Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto Vertical Uživatelská příručka

Záznam cvičení

Kromě nepřetržitého monitorování aktivity můžete hodinky používat k záznamu cvičení či jiných aktivit. Získáte tak přesnou zpětnou vazbu a budete moci sledovat své pokroky.

Postup záznamu cvičení:

 1. Nasaďte si snímač tepové frekvence (volitelný doplněk).
 2. Potáhněte prstem dolů ze zobrazení ciferníku nebo stiskněte horní tlačítko.
 3. Vyberte sportovní režim, který chcete použít, a potvrďte jej stiskem prostředního tlačítka.
 4. Různé sportovní režimy mají různé možnosti. Potáhnutím prstu nahoru nebo stisknutím spodního tlačítka můžete procházet jednotlivé možnosti, vybranou možnost pak potvrdíte stisknutím prostředního tlačítka.
 5. Nad indikátorem pro spuštění se zobrazuje sada ikon v závislosti na tom, co s daným sportovním režimem využíváte (snímač tepové frekvence, GPS z připojeného zařízení):

  • Ikona šipky (GPS z připojeného zařízení) při vyhledávání bliká a je šedá, po nalezení signálu se zbarví zeleně.
  • Ikona srdce (tepová frekvence) při vyhledávání bliká šedě a po nalezení signálu se změní na barevné srdce připojené k pásu, pokud používáte snímač tepové frekvence, nebo na barevné srdce bez pásu, pokud používáte optický snímač tepové frekvence.
  • Ikona vlevo se zobrazuje pouze v případě, že máte spárovaný snímač POD a rozsvítí se zeleně, když je nalezen signál snímače POD.

  Je zde také odhad stavu baterie, který vám řekne, kolik hodin můžete cvičit, než se baterie vybije.

  Používáte-li snímač tepové frekvence, ale ikona se pouze změní na zelené srdce (což znamená, že je aktivní optický snímač TF), zkontrolujte, zda se podařilo provést párování se snímačem tepové frekvence, viz Párování PODů a snímačů, a zkuste to znovu.

  Můžete vyčkat, než se jednotlivé ikony zbarví zeleně (doporučený postup pro přesnější data), nebo kdykoli zahájit záznam stisknutím Start.

  Zahájení cvičení 02 S9PP

  Jakmile je cvičení spuštěno, vybraný zdroj tepové frekvence se uzamkne a nelze jej již v průběhu cvičení změnit.

 6. V průběhu záznamu je možné pomocí prostředního tlačítka nebo dotykové obrazovky, pokud je během aktivity povolena, přepínat mezi displeji.

 7. Pro přerušení záznamu stiskněte horní tlačítko. Záznam ukončíte a uložíte pomocí Ukončit.

  cvičení pozastaveno

POZNÁMKA:

Můžete také odstranit záznam daného cvičení pomocí možnosti Odstranit.

Po zastavení záznamu vám bude položen dotaz, jak jste se cítili. Na tuto otázku můžete odpovědět, případně ji lze přeskočit (viz Pocit). Na další obrazovce se zobrazí souhrn aktivity, kterým můžete procházet prostřednictvím dotykové obrazovky nebo tlačítek.

Pokud nemáte zájem záznam uchovávat, můžete jej odstranit. Úplně dole pod souhrnem klepněte na tlačítko pro odstranění. Stejným způsobem můžete odstraňovat záznamy i ze záznamníku.

Odstranění cvičení S9PP

Table of Content