Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Začíname

Prvé spustenie zariadenia Suunto 9 Peak Pro je rýchle a jednoduché.

  1. Podržte horné tlačidlo stlačené, kým sa nezapnú hodiny.
  2. Klepnutím na obrazovku sa spustí sprievodca nastavením.

    Sprievodca nastavením S9PP

  3. Potiahnutím nahor alebo nadol vyhľadajte jazyk a vyberte ho klepnutím naň.

    Výber jazyka S9PP

  4. Postupujte podľa sprievodcu a dokončite úvodné nastavenia. Potiahnutím nahor alebo nadol vyberte hodnoty. Klepnutím na obrazovku alebo stlačením stredného tlačidla potvrďte hodnotu a prejdite na ďalší krok.

POZOR:

Pri nabíjaní hodiniek Suunto 9 Peak Pro používajte iba dodaný nabíjací kábel.

Table of Content