Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto 9 Peak Pro Používateľská príručka

Zaznamenanie cvičenia

Okrem nepretržitého monitorovania aktivít môžete hodinky používať aj na zaznamenávanie tréningov alebo iných aktivít a získať tak podrobnú spätnú väzbu a sledovať svoj pokrok.

Zaznamenávanie cvičenia:

 1. Nasaďte si snímač srdcovej frekvencie (voliteľný).
 2. Potiahnite nadol z ciferníka alebo stlačte horné tlačidlo.
 3. Vyberte športový režim potiahnutím nahor a vyberte ho stlačením stredného tlačidla.
 4. Rôzne športové režimy majú rôzne možnosti; potiahnutím nahor alebo stlačením dolného tlačidla ich môžete prechádzať a stlačením stredného tlačidla ich upravíte.
 5. Nad indikátorom spustenia sa zobrazí skupina ikon podľa toho, čo používate so športovým režimom (napr. srdcová frekvencia a pripojené GPS):

  • Ikona šípky (pripojené GPS) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu svieti nazeleno.
  • Ikona srdca (srdcová frekvencia) počas hľadania bliká sivou farbou a po nájdení signálu sa zmení na zelené srdce upevnené k pásu, ak používate snímač srdcovej frekvencie, alebo na zelené srdce, ak používate optický snímač srdcovej frekvencie.
  • Ikona vľavo je viditeľná iba v prípade, ak máte spárovaný POD a keď sa nájde POD, rozsvieti sa nazeleno.

  Zobrazuje sa aj odhad výdrže batérie, ktorý predstavuje počet hodín cvičenia predtým ako sa batéria vybije.

  Ak používate snímač srdcovej frekvencie, ale ikona sa zmení len na zelené srdce (čo znamená, že je aktívny optický snímač srdcovej frekvencie), skontrolujte, či je snímač srdcovej frekvencie spárovaný, pozri Spárovanie zariadení POD a snímačov a skúste to znova.

  Môžete počkať, kým jednotlivé ikony zmenia farbu na zelenú (odporúča sa na získanie presnejších údajov), alebo výberom položky Start.

  Začiatok cvičenia 02 S9PP

  Po spustení zaznamenávania sa vybratá srdcová frekvencia uzamkne a počas prebiehajúceho tréningu ju nie je možné zmeniť.

 6. Počas nahrávania môžete medzi displejmi prepínať stredným tlačidlom.

 7. Stlačením horného tlačidla zaznamenávanie pozastavíte. Časovač začne blikať v spodnej časti obrazovky a ukazovať, ako dlho bol záznam pozastavený.

  pozastavenie cvičenia – nové

 8. Stlačením dolného tlačidla otvorte zoznam možností.

 9. Na zastavenie a uloženie vyberte položku End.

  POZNÁMKA:

  Taktiež je možné odstrániť záznam o cvičení výberom položky Discard.

Po zastavení zaznamenávania sa zobrazí otázka, ako sa cítite. Na otázku môžete odpovedať alebo ju preskočiť (pozri Pocit). Na ďalšej obrazovke sa zobrazí súhrn aktivity, po ktorom môžete prechádzať pomocou dotykového displeja alebo tlačidiel.

Ak ste vytvorili záznam, ktorý nechcete uchovať, záznam v denníku môžete vymazať tak, že prejdete na spodnú časť súhrnu a klepnete na tlačidlo vymazania. Denníky môžete rovnako vymazať aj zo záznamníka.

Odstránenie cvičenia S9PP

Table of Content