Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Dekompressioprofiili

Dekompressioprofiilin voi valita kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Dekompressioprofiili.

Liukuva dekompressioprofiili

Dekompressiopysähdykset on perinteisesti tehty Haldanen vuonna 1908 kehittämien sukellustaulukoiden mukaan vaiheittain tietyissä syvyyksissä, esim. 15, 12, 9, 6 ja 3 metrin syvyydessä. Tätä käytännöllistä menetelmää noudatettiin ennen sukellustietokoneiden markkinoille tuloa. Dekompressio kuitenkin tapahtuu asteittain pienempinä vaiheina sukeltajan noustessa, jolloin dekompressiosta muodostuu tasainen jatkuva käyrä.

Mikroprosessorien myötä Suunto on pystynyt mallintamaan tarkemmin todellista dekompressioprosessia. Jatkuva dekompressiokäyrä sisältyy Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmin perusoletuksiin.

Kaikkien dekompressiopysähdystä edellyttävien nousujen aikana Suunnon sukellustietokoneet laskevat pisteen, jossa vertailutilan paine ylittää ympäröivän paineen (syvyys, jossa kudoksen paine on suurempi kuin ympäröivä paine) ja kaasun purkautuminen kudoksista alkaa. Tätä kutsutaan dekompression lattiasyvyydeksi. Lattiasyvyyden ja kattosyvyyden välillä olevaa aluetta sanotaan dekompressioalueeksi. Dekompressioalueen laajuus riippuu sukellusprofiilista.

Kaasun poistuminen nopeimmin kaasua vapauttavista kudoksista on lattiasyvyydellä tai sen lähellä hidasta, koska paine-ero on pieni. Hitaammissa kudoksissa kaasun sitoutuminen saattaa edelleen jatkua ja siksi ajan kuluessa dekompression tarve voi lisääntyä. Tällöin kattosyvyys saattaa alentua ja lattiasyvyys nousta.

Suunto RGBM -mallit optimoivat nämä kaksi ristiriitaista ongelmaa yhdistämällä hitaan nousunopeuden jatkuvaan dekompressiokäyrään. Olennaista on laajenevan kaasun tarkka hallinta nousun aikana. Siksi kaikkien Suunto RGBM -mallien enimmäisnousunopeus on 10 metriä minuutissa, mikä on vuosien varrella todettu tehokkaaksi turvatoimenpiteeksi.

Dekompression lattiasyvyys on piste, jossa Suunto RGBM -mallien mukaan kupliin kohdistuva paine on kovin, kun taas dekompression kattosyvyydessä kaasun poistuminen on mahdollisimman runsasta.

Dekompression lattia- ja kattosyvyyksien määrittäminen on hyödyllistä myös siksi, että myrskyisissä olosuhteissa tietyssä syvyydessä pysyminen dekompression optimoimiseksi voi olla vaikeaa. Pysyttelemällä kattosyvyyden alapuolella ja lattiasyvyyden yläpuolella sukeltaja voi jatkaa dekompressiota, vaikka se olisikin optimaalista hitaampaa. Lisäksi laajempi dekompressioalue vähentää riskiä, että aallot nostaisivat sukeltajan kattosyvyyden yläpuolelle. Suunnon käyttämä jatkuva dekompressiokäyrä tuottaa myös tasaisemman ja luonnollisemman dekompressioprofiilin kuin perinteisiin vaiheittain tehtäviin pysähdyksiin perustuva dekompressio.

Suunto EON Steel Black -laite näyttää dekompression kattosyvyyden. Dekompressio on optimaalista dekompressioalueella, joka esitetään näytössä sekä ylös- että alaspäin osoittavilla nuolilla. Jos sukeltaja nousee kattosyvyyden ohi, näyttöön tulee alaspäin osoittava nuoli ja laite antaa äänimerkin kehottaen sukeltajaa laskeutumaan takaisin dekompressioalueelle.

Portaittain dekompressioprofiili

Tässä dekompressioprofiilissa nousu jaetaan perinteisiin 3 metrin (10 jalan) askeliin eli vaiheisiin. Tässä mallissa sukeltajan dekompressio tapahtuu perinteisissä kiinteissä syvyyksissä.

Continuous Stepped Eon Core

HUOMAUTUS:

Dekompressioprofiilin valinta on käytettävissä EON Steel Black- ja EON Steel -laitteissa, joiden ohjelmistoversio on 2.5.

Sisällysluettelo