Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Dekompressiosukellukset

Jos ylität suoranousurajan dekompressiosukelluksen aikana, Suunto EON Steel Black näyttää nousuun tarvittavat dekompressiotiedot. Nousutietojen mukana näkyy aina kaksi arvoa:

 • Kattosyvyys: syvyys, jota ei pidä ylittää
 • nousuaika: optimaalinen pintaannousuaika minuutteina annetuilla kaasuilla.
VAROITUS:

ÄLÄ KOSKAAN NOUSE KATTOSYVYYDEN YLÄPUOLELLE! Et saa koskaan nousta kattosyvyyden yläpuolelle dekompression aikana. Jotta et tekisi niin vahingossa, pysyttele jonkin verran kattosyvyyden alapuolella.

Etappisukelluksen aikana tehdään kolmenlaisia pysähdyksiä:

 • Turvapysähdys: tämä on kolmen minuutin pysähdys, jota suositellaan kaikille yli 10 metrin (33 jalan) syvyyteen tehtäville sukelluksille.
 • Deepstop: tämä on suositeltava pysähdys, kun sukelletaan yli 20 metrin (66 jalan) syvyyteen.
 • Dekompressiopysähdys: tämä on turvallisuussyistä pakollinen pysähdys dekompressiosukelluksella, ja se suojaa sukeltajantaudilta.

Asetusten kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit voit

 • ottaa syväpysähdykset käyttöön tai poistaa ne käytöstä (oletuksena käytössä)
 • säätää turvapysähdyksen ajaksi 3, 4 tai 5 minuuttia (oletus on 3 minuuttia)
 • asettaa viimeisen pysähdyksen syvyydeksi 3,0 m tai 6,0 m (oletus on 3,0 m).

Seuraavassa kuvassa esitetään dekompressiosukellus, jossa kattosyvyys on 17,7 m (58 jalkaa):

deco dive steel black

Yllä olevan kuvan vaiheet alhaalta ylöspäin:

 1. Dekompressioalue (Deco window) on välittömästi dekompressiokaton (Deco ceiling) alapuolella oleva 3,0 m:n (9,8 jalan) väli. Tässä esimerkissä dekompressioalue on siis välillä 20,7 m (68 jalkaa) – 17,7 m (58 jalkaa). Tämä on alue, jolla dekompressiota tapahtuu. Mitä lähempänä kattosyvyyttä pysyttelet, sitä optimaalisempi dekompressioaika on.

  Kun nouset lähelle kattosyvyyttä ja saavut dekompressioalueelle, kattosyvyysarvon eteen ilmestyy kaksi nuolta. Alas- ja ylöspäin osoittavat valkoiset nuolet ilmaisevat, että olet dekompressioalueella.

 2. Kattosyvyyden yli noustaessa on vielä pieni turvamarginaalialue, kattosyvyys – 0,6 metriä (2 jalkaa). Tässä esimerkissä se on siis välillä 17,7 m (58 jalkaa) – 17,1 m (56 jalkaa). Tällä turvamarginaalialueella dekompressiolaskenta jatkuu edelleen, mutta sinua kehotetaan laskeutumaan kattosyvyyden alapuolelle. Tämä ilmaistaan siten, että kattosyvyyden lukema muuttuu keltaiseksi ja sen eteen tulee alaspäin osoittava keltainen nuoli.

 3. Jos ylität turvamarginaalialueen, dekompressiolaskenta keskeytetään, kunnes palaat takaisin rajan alle. Dekompression turvarajojen rikkominen ilmaistaan äänihälytyksellä ja alaspäin osoittavalla punaisella nuolella kattosyvyyslukeman edessä.

  Jos jätät hälytyksen huomiotta ja pysyt turvamarginaalialueen yläpuolella kolme minuuttia, Suunto EON Steel Black lukitsee algoritmilaskennan, jolloin dekompressiotiedot eivät enää ole käytettävissä sukelluksen aikana. Lisätietoja on kohdassa Algoritmilukko.

Esimerkkejä dekompressionäytöistä

Suunto EON Steel Black näyttää kattosyvyysarvon aina syvimmästä pysähdyksestä.

Alla olevassa näytössä kattosyvyydeksi on asetettu 17,1 m ja sukeltajan tämänhetkinen syvyys on 17,1 m. Valkoiset nuolet kattosyvyyslukeman vieressä ilmaisevat, että sukeltaja on dekompressioalueella.

deco display same depth

Seuraavassa esimerkissä dekompression kattosyvyys on 15,2 m ja sukeltajan syvyys on 14,7 m. Sukeltaja on yhä dekompressioalueella, mutta optimaalisen rajan yläpuolella. Keltainen alaspäin osoittava nuoli ilmaisee, että sukeltajan suositellaan laskeutuvan optimaaliseen syvyyteen.

deco display yellow

Seuraavassa esimerkissä dekompression kattosyvyydeksi on asetettu 12,4 m ja sukeltajan syvyys on 11,0 m. Sukeltaja on dekompressioalueen ulkopuolella, ja hänen täytyy laskeutua syvemmälle. Punainen nuoli ja hälytysääni ohjaavat sukeltajaa sukeltamaan syvemmälle, ja kattosyvyys näkyy punaisena.

deco display red

HUOMAUTUS:

Kun sukellat Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmia käyttäen ja kattosyvyys ylittyy yli kolmen minuutin ajaksi, dekompressioalgoritmi lukittuu.

Dekompressiopysähdyksissä jatkuvassa nousutilassa kattosyvyys pienenee aina, kun olet lähellä kattosyvyyttä, jolloin dekompressio on jatkuvaa ja nousuaika optimaalinen. Vaiheittaisessa nousutilassa kattosyvyys pysyy samana tietyn ajan ja siirtyy sitten kerralla 3 metriä (9,8 jalkaa) ylöspäin.

HUOMAUTUS:

Noustaessa on aina suositeltavaa pysytellä lähellä dekompression kattosyvyyttä.

Nousuaika on aina pinnan saavuttamiseen tarvittava vähimmäisaika. Se sisältää

 • syväpysähdyksiin tarvittavan ajan
 • nousuajan syvyydestä 10 metrin (33 jalan) minuuttivauhdilla
 • dekompressioon tarvittavan ajan.
VAROITUS:

Sukellettaessa useita kaasuja käyttäen on muistettava, että nousuaika lasketaan aina olettamalla, että käytät kaikkia Gases (Kaasut) -valikossa olevia kaasuja. Varmista, että määritettyinä ovat aina vain senhetkiselle sukellukselle suunnitellut kaasut. Poista ne kaasut, jotka eivät ole käytettävissä sukelluksella.

VAROITUS:

TODELLINEN NOUSUAIKASI VOI OLLA PIDEMPI KUIN SUKELLUSTIETOKONEESSA NÄKYVÄ AIKA! Nousuaika suurenee, jos (1) pysyt syvällä, (2) nouset hitaammin kuin 10 m/min, (3) teet dekompressiopysähdyksen kattosyvyyden alapuolella ja/tai (4) unohdat vaihtaa käytettävän kaasuseoksen. Nämä tekijät saattavat myös suurentaa pinnan saavuttamiseen tarvittavan hengityskaasun määrää.

Viimeisen pysähdyksen syvyys

Voit säätää dekompressiosukelluksien viimeisen pysähdyksen syvyyttä kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Viim. pysähdys. Valittavissa on kaksi vaihtoehtoa: 3 m ja 6 m (9,8 jalkaa ja 19,6 jalkaa).

Oletusarvoisesti viimeisen pysähdyksen syvyys on 3 m (9,8 jalkaa). Tämä on suositeltu viimeisen pysähdyksen syvyys.

HUOMAUTUS:

Asetus ei vaikuta dekompressiosukelluksen kattosyvyyteen. Viimeinen kattosyvyys on aina 3 m (9,8 jalkaa).

VINKKI:

Viimeisen pysähdyksen syvyydeksi kannattaa asettaa 6 m (19,6 jalkaa), jos sukellat myrskyoloissa, joissa kolmen metrin (9,8 jalan) syvyydessä pysyminen olisi haastavaa.

Sisällysluettelo