Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset

Suunto EON Steel Black -laitteen hälytykset, varoitukset ja ilmoitukset näkyvät eri värisinä. Ne näkyvät selvästi näytössä äänihälytyksen yhteydessä (jos äänet ovat käytössä). Hälytykset ovat aina punaisia. Varoitukset voivat olla punaisia tai keltaisia. Ilmoitukset ovat aina keltaisia.

Kun järjestelmä antaa hälytyksen, varoituksen tai ilmoituksen, näyttöön avautuu viesti. Nämä ponnahdusviestit voi kuitata painamalla mitä tahansa painiketta. Huomiota edellyttävät tiedot pysyvät näytössä tai vieritettävänä elementtinä alakentässä, kunnes tilanne normalisoituu.

Hälytykset ovat kriittisiä tapahtumia, jotka edellyttävät aina välittömiä toimia. Kun hälytystilanne normalisoituu, hälytys loppuu automaattisesti.

HälytysSelitys
AscSpeedAlertNousunopeus on ylittänyt turvallisen 10 metrin (33 jalan) minuuttinopeuden vähintään viiden sekunnin ajan.
ErrorCond ceiling broken blackDekompression kattosyvyys tai pakollinen turvapysähdys on ohitettu dekompressiosukelluksessa yli 0,6 metrillä (2 jalalla). Laskeudu välittömästi takaisin kattosyvyyden alapuolelle ja jatka nousemista normaalisti.
alarm po2 high timeHapen osapaine ylittää turvallisen tason (>1,6). Nouse välittömästi tai vaihda kaasuun, jonka happipitoisuus on pienempi.
alarm po2 low timeHapen osapaine alittaa turvallisen tason (<0,18). Laskeudu välittömästi tai vaihda kaasuun, jonka happipitoisuus on suurempi.

Varoitukset ilmoittavat tilanteista, jotka voivat vaikuttaa terveyteesi ja turvallisuuteesi, jos et reagoi niihin. Kuittaa varoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

VaroitusSelitys
CNS 100 %Keskushermoston (CNS) happimyrkytystaso 100 %:n rajalla
OTU 300Happitoleranssiyksiköiden/happimyrkytysyksiköiden (OTU) suositeltu päivittäisraja on saavutettu
SyvyysSyvyys ylittää syvyyshälytysrajan
SukellusaikaSukellusaika ylittää sukellusajan hälytysrajan
Diluentin pO₂ korkeaDiluentin hapen osapaine ylittää turvallisen tason (>1,6); ei välitöntä vaaraa, ellei diluenttia käytetä esim. diluenttihuuhteluun
Diluentin pO₂ matalaDiluentin hapen osapaine alittaa turvallisen tason (<0,18); ei välitöntä vaaraa, ellei diluenttia käytetä esim. diluenttihuuhteluun
KaasuaikaKaasuaika on alle kaasuajan hälytysrajan tai säiliöpaine on alle 35 baaria (~ 510 psi), jolloin kaasuaika on nolla.
Turvapysähdys ohitettuVapaaehtoisen turvapysähdyksen kattosyvyys ohitettu yli 0,6 metrillä (2 jalalla)
Säiliöpaine
50bar alarm eon steel black
Säiliön paine on säiliöpaineen hälytysrajan alapuolella. Laitteessa on 50 baarin kohdalla kiinteä hälytys, jota ei voi muuttaa. Sen lisäksi on mukautettava säiliöpainehälytys, jonka voit asettaa haluamaasi arvoon välillä 10–360 baaria (145–5221 psi). Sukellustietokoneesi antaa myös hälytyksen, kun paine saavuttaa määrittämäsi arvon ja kun se on 50 baaria (725 psi). Säiliöpaineluku tulee näyttöön ja muuttuu keltaiseksi, kun paine saavuttaa asettamasi arvon, ja punaiseksi, kun paine on alle 50 baaria (725 psi).

Ilmoitukset kertovat tilanteista, jotka edellyttävät ennalta ehkäiseviä toimia. Kuittaa ilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

IlmoitusSelitys
CNS 80 %Keskushermoston (CNS) happimyrkytystaso 80 %:n rajalla
OTU 250Noin 80 % happitoleranssiyksiköiden/happimyrkytysyksiköiden (OTU) suositellusta päivittäisrajasta on saavutettu
Vaihda kaasuUseita kaasuja käytettäessä on nousun aikana turvallista vaihtaa seuraavaan käytettävissä olevaan kaasuseokseen optimaalisen dekompressioprofiilin saavuttamiseksi
Akku vähissäSukellusaikaa jäljellä noin kolme tuntia
Lataus tarpeenAkussa on varausta noin kahdeksi tunniksi, joten se on ladattava ennen seuraavaa sukellusta
Setpoint vaihdettuAsetuspiste vaihtuu automaattisesti tai manuaalisesti suljetun kierron sukelluksella. Katso Asetuspisteet.
Custom setpointAsetuspiste vaihtuu mukautettuun arvoon suljetun kierron sukelluksella.

Sisällysluettelo