Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Sukellustermit

TermiSelitys
Korkean paikan sukellusYli 300 metriä (1 000 jalkaa) merenpinnan tason yläpuolella tehtävä sukellus.
NousunopeusNopeus, jolla sukeltaja nousee pintaa kohti.
NousuaikaVähimmäisaika, joka tarvitaan pintaan saapumiseen dekompressiosukelluksessa.
CCRSuljettu kierto. Laite, joka kierrättää kaiken uloshengitetyn kaasun.
KattosyvyysDekompressiosukelluksen matalin syvyys, johon sukeltaja voi nousta lasketun sisäisen kaasukuormituksen mukaan.
CNSKeskushermoston happimyrkytys. Hapen aiheuttama myrkytys, joka voi aiheuttaa monenlaisia neurologisia oireita. Merkittävin näistä on epileptistä kohtausta muistuttava kouristus, joka voi aiheuttaa sukeltajan hukkumisen.
CNS%Keskushermoston myrkytystason raja-arvo.
AlueKatso Kudosryhmä
DCSSukeltajantauti. Jokin monenlaisista sairauksista, jotka johtuvat joko suoraan tai epäsuorasti typpi- tai heliumkuplien muodostumisesta kudoksiin tai kehon nesteisiin puutteellisesti kontrolloidun dekompression seurauksena.
DekompressioDekompressiosyvyydessä tai -syvyysalueella ennen pintaan nousua vietettävä aika, jonka kuluessa imeytynyt typpi ehtii poistua kudoksista luonnollisesti.
DekompressioalueDekompressiosukelluksen lattia- ja kattosyvyyden välinen syvyysalue, jolle sukeltajan on pysähdyttävä joksikin aikaa nousun aikana.
SukellussarjaPeräkkäiset sukellukset, joiden välillä sukellustietokone ilmaisee, että typpeä kerääntyy. Kun typen kertymä saavuttaa arvon nolla, sukellustietokone kytkeytyy pois toiminnasta.
SukellusaikaAika, joka kuluu pinnasta laskeutumaan lähtemisen ja sukelluksen lopuksi pintaan palaamisen välissä.
ENDVastaava narkoottinen syvyys (Equivalent Narcotic Depth, END) on arvo, jota käytetään hengityskaasun (tavallisesti trimiksikaasuseosten) narkoottisen vaikutuksen arviointiin. END ilmaisee annetun hengityskaasuseoksen ja syvyyden perusteella syvyyden, jossa paineilma tuottaisi vastaavan narkoottisen vaikutuksen.
LattiasyvyysSuurin dekompressiosukelluksen syvyys, jossa on pysähdyttävä, jotta dekompressiota tapahtuu tehokkaasti.
He%Heliumpitoisuus tai heliumin osuus hengityskaasussa.
MODHengityskaasun enimmäiskäyttösyvyys. Syvyys, jossa kaasuseoksen hapen osapaine (pO2) ylittää turvarajan.
Monitasoinen sukellusYksittäinen tai peräkkäinen sukellus, johon sisältyy useissa syvyyksissä vietettyä aikaa, minkä vuoksi dekompressiorajat eivät määräydy ainoastaan saavutetun enimmäissyvyyden mukaan.
Nitroksi (Nx)Viittaa urheilusukelluksessa mihin tahansa seokseen, jossa on suurempi määrä happea kuin tavallisessa ilmassa.
SuoranousuSuoranousuaika. Enimmäisaika, jonka sukeltaja voi olla tietyssä syvyydessä tekemättä dekompressiopysähdyksiä seuraavan nousun aikana.
SuoranoususukellusMikä tahansa sukellus, jossa voidaan nousta suoraan pintaan ilman taukoja milloin tahansa.
SuoranousuaikaSuoranousuajan lyhenne.
OCAvoin kierto. Laite, joka poistaa kaiken uloshengitetyn kaasun.
OTUHappitoleranssiyksikkö. Käytetään suurille hapen osapaineille pidempään altistumisen aiheuttaman koko kehon myrkytystason mittaamiseen. Yleisimpiä oireita ovat keuhkojen ärsytys, polttava tunne rinnassa, yskiminen ja elintoimintojen heikkeneminen.
O2%Happipitoisuus tai hapen osuus hengityskaasussa. Tavallisessa ilmassa on 21 % happea.
pO2Hapen osapaine. Rajoittaa enimmäissyvyyttä, johon saakka kaasuseosta voidaan käyttää turvallisesti. Satunnaisen osapaineen raja on 1,6 baaria. Tämän rajan ohi sukeltaminen altistaa välittömästi happimyrkytykselle.
Toistuva sukellusMikä tahansa sukellus, jonka dekompression aikarajoihin vaikuttaa aiempien sukellusten aikana imeytynyt typpijäämä.
TyppijäämäSukeltajaan jääneen ylimääräisen typen määrä yhden tai usean sukelluksen jälkeen.
RGBMReduced gradient bubble model eli vähennetyn gradientin kuplamalli. Uudenaikainen algoritmi sekä liuenneen että vapaan kaasun valvomiseen sukeltajissa.
ScubaSukeltajan hengityslaite (itsenäinen vedenalainen hengityslaite).
Pinta-aikaPintaan saapumisesta seuraavan sukelluksen laskeutumisen alkamiseen kuluva aika.
KudosryhmäTeoreettinen käsite, jota käytetään kehon kudosten mallintamiseen dekompressiotaulukoita tai -laskelmia tehtäessä.
TrimiksiHeliumin, hapen ja typen muodostama hengityskaasuseos.

Sisällysluettelo