Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

TILAA UUTISKIRJE | ILMAISET PALAUTUKSET

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Sukellustilat

Suunto EON Steel Black -laitteessa on oletusarvoisesti neljä sukellustilaa: Air/Nitrox, Trimix, CCR ja Gauge (pohja-ajastin). Valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdassa Sukellusasetukset » Sukellustila.

dive modes eon steel

HUOMAUTUS:

Suunto EON Steel Black näyttää kaikki sukellustilojen nimet englanninkielisinä. Voit muuttaa sukellustilojen nimiä Suunto-sovelluksessa.

HUOMAUTUS:

Kaikki sukellustilat näytetään oletusarvoisesti klassisella tyylillä. Voit muuttaa tätä ja muita asetuksia sekä asettaa uusia näkymiä ja luoda uusia sukellustiloja Suunto-sovelluksessa.

Suunto-sovelluksessa voit luoda uuden sukellustilan tai muokata olemassa olevia tiloja, muuttaa näyttöasettelua, muuttaa helium- ja monikaasutilan asetuksia sekä muuttaa sukellustyyppiä (avoin/suljettu kierto).

Paineilma-/nitroksi-tila

Oletusarvoisesti Air/Nitrox-tila on tarkoitettu tavallisella paineilmalla ja happirikastetuilla kaasuseoksilla sukeltamiseen.

Nitroksikaasuseoksella sukeltamalla voi pidentää pohja-aikoja tai alentaa sukeltajantaudin riskiä. Suunto EON Steel Black antaa tietoja, joiden avulla voit muuttaa sukellusta ja pysytellä turvallisissa rajoissa.

Nitroksikaasuseoksella sukellettaessa sekä hengityskaasusi happiprosentti että hapen osapaineen raja on syötettävä Suunto EON Steel Black -laitteeseen. Näin varmistetaan, että typpi- ja happilaskelmat sekä annettujen arvojen perusteella laskettava suurin käyttösyvyys (MOD) ovat oikein. Oletusarvoinen happiprosentin (O2%) asetus on 21 % (ilma) ja hapen osapaineen (pO2) asetus on 1,6 baaria (23 psi).

HUOMAUTUS:

Kun sukelletaan nitroksikaasuseoksella, Suunto suosittelee osapaineen muuttamista arvoon 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  airnitrox nodeco steel black

 • Kompassi

  airnitrox compass steel black

HUOMAUTUS:

Air/Nitrox-tilassa on oletusarvoisesti yksi aktiivinen kaasu. Laitteen valikossa voit muokata kaasun O2-prosenttia ja pO2-arvoa. Jos haluat sukeltaa useammalla kuin yhdellä kaasulla, ota käyttöön monikaasutila kohdassa Sukellusasetukset » Parametrit » Monta kaasua. Tämä jälkeen voit lisätä lisäkaasuja Sukelluskaasut-valikossa. Kaasuasetuksia voi muokata myös Suunto-sovelluksessa.

Trimiksitila

Trimix-sukellustila on tarkoitettu sukellukseen hengityskaasuilla, jotka sisältävät happea, typpeä ja heliumia. Lisätyn heliumin avulla voit luoda sukelluksellesi optimaaliset kaasuseokset.

Trimix-tilaa käytetään tavallisesti syväsukelluksilla, joiden sukellusaika on pitkä.

Trimix-tilassa on oletuksena kaksi näkymää:

 • Suoranousu

  trimix nodeco steel black

 • Kompassi

  trimix compass steel black

HUOMAUTUS:

Trimix-tilassa Suunto EON Steel Black -laitteen monikaasuvalinta kytkeytyy automaattisesti käyttöön.

HUOMAUTUS:

Kun helium on käytössä sukelluksella, syväpysähdys on oletusarvoisesti käytössä, eikä sitä voi kytkeä pois.

CCR-tila

CCR on suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu sukellustila.

Kun CCR on valittuna, laitteessa on kaksi eri kaasuvalikkoa: CC-kaasut (suljetun kierron kaasut) ja OC-kaasut (avoimen kierron kaasut). Lisätietoja CCR-tilassa sukeltamisesta on kohdassa Suljetun kierron sukellus.

CCR-tilassa on oletuksena kaksi näkymää

 • Suoranousu

  ccr nodeco steel black

 • Kompassi

  ccr compass steel black

HUOMAUTUS:

Kun helium on käytössä sukelluksella, syväpysähdys on oletusarvoisesti käytössä, eikä sitä voi kytkeä pois.

Mittaritila

Voit käyttää Suunto EON Steel Black -laitetta pohja-ajastimena Gauge-tilassa.

Gauge-tilassa laite toimii vain pohja-ajastimena. Se ei käytä mitään dekompressioalgoritmia, eikä siksi näytä dekompressiotietoja tai -laskentaa.

Gauge-tilassa on oletuksena kaksi näkymää.

 • Ajastin

  gauge default view steel black

 • Kompassi

  gauge compass steel black

HUOMAUTUS:

Gauge-tilassa sukeltamisen jälkeen dekompression laskenta lukitaan 48 tunniksi. Jos sukellat uudelleen tänä aikana Air/Nitrox-, Trimix- tai CCR-tilassa, sukellusalgoritmi ja dekompressiolaskenta eivät ole käytettävissä ja näytössä näkyy Lukittu.

HUOMAUTUS:

Lukittu-tilan ajaksi asetetaan uudelleen 48 tuntia, jos aloitat uuden sukelluksen laitteen ollessa lukittuna.

Sisällysluettelo