Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Kompassi

Suunto EON Steel Black -laitteessa on kallistuskompensoitu digitaalinen kompassi, jonka voi asettaa päänäkymäksi.

compass time

Kompassin kalibroiminen

Suunto EON Steel Black -laitteen ensimmäisellä käyttökerralla ja aina latauksen jälkeen kompassi täytyy kalibroida. Tämä on tehtävä, jotta kompassi aktivoituu. Suunto EON Steel Black näyttää kalibrointikuvakkeen, kun avaat kompassinäkymän.

Kalibroinnin aikana kompassi säätää itsensä ympäröivän magneettikentän mukaan.

Ympäröivän magneettikentän muutosten vuoksi kompassi on suositeltavaa kalibroida uudelleen aina ennen sukeltamista.

Kalibroinnin aloittaminen manuaalisesti:

 1. Ota Suunto EON Steel Black pois ranteesta.
 2. Avaa valikko pitämällä keskipainike painettuna.
 3. Selaa kohtaan Yleiset » Kompassi.
 4. Avaa Kompassi painamalla keskipainiketta.
 5. Vieritä ylös tai alas ja valitse kohta Kalibroi.
 6. Aloita laitteen kalibrointi liikuttamalla sitä koordinaattijärjestelmän xyz-akseleilla kiertävin liikkein, jotta magneettikenttä olisi mahdollisimman vakaa kalibroinnin aikana. Suorita kalibrointi pitämällä Suunto EON Steel Black samassa paikassa äläkä liikuta sitä ympäriinsä suurin liikkein.
 7. Jatka kiertoliikkeitä, kunnes kompassin kalibrointi on valmis.

  Calibrating turn and tilt Eon

 8. Äänimerkki ilmoittaa, että kalibrointi on onnistunut, ja näyttö palaa takaisin Kompassi-valikkoon.
HUOMAUTUS:

Jos kalibrointi epäonnistuu useita kertoja peräkkäin, saatat olla alueella, jossa on voimakkaita magneettilähteitä, kuten suuria metalliesineitä. Siirry toiseen paikkaan ja yritä kompassin kalibroimista uudelleen.

Erannon asettaminen

Säädä aina kompassin eranto sille alueelle, jolla sukellat, niin saat tarkat suuntimat. Tarkista paikallinen eranto luotettavasta lähteestä ja aseta arvo Suunto EON Steel Black -laitteeseen.

Erannon asettaminen:

 1. Avaa valikko pitämällä keskipainiketta painettuna.
 2. Selaa kohtaan Yleiset / Kompassi.
 3. Siirry kohtaan Kompassi painamalla keskipainiketta.
 4. Paina keskipainiketta uudelleen siirtyäksesi kohtaan Eranto.
 5. Aseta erantokulma vierittämällä ylös/alas: Aloita lukemasta 0,0º vierittäen ylöspäin kohti itää tai alaspäin kohti länttä. Jos haluat kytkeä erannon pois päältä, aseta erantokulmaksi 0.0º.
 6. Tallenna muutokset painamalla keskimmäistä painiketta ja palaa takaisin Kompassi-valikkoon.
 7. Poistu pitämällä keskimmäistä painiketta painettuna.

Suuntiman lukitseminen

Suuntima on pohjoisen ja kohteesi välinen kulma. Yksinkertaisesti sanottuna se on suunta, johon haluat kulkea. Kulkusuuntasi sen sijaan on todellinen suunta, johon kuljet.

Lukitsemalla suuntiman voit helpottaa suunnistamista ja oikean kulkusuunnan säilyttämistä veden alla. Voit esimerkiksi lukita suuntiman kohti riuttaa ennen veneestä poistumista.

Suuntimalukon voi nollata milloin tahansa, mutta sen voi poistaa vain pinnalla.

Suuntimalukon asettaminen:

 1. Vaihda kompassinäkymään painamalla keskipainiketta.
 2. Pidä Suunto EON Steel Black vaakatasossa edessäsi siten, että sen yläosa osoittaa kohteeseesi.
 3. Pidä alapainiketta painettuna, kunnes näet Suuntima lukittu -ilmoituksen.

bearing locked st black

Kun suuntima on lukittu, lukitusasento näkyy kompassiruusussa alla olevan kuvan mukaisesti.

bearing locked dive st black

Kulkusuuntasi alapuolella (suuri numero kompassin keskellä) näet myös suuntiman ja kulkusuunnan suhteellisen eron. Jos siis haluat esimerkiksi liikkua tarkasti suuntimasi suuntaan, alemman numeron tulee olla 0°.

Jos haluat asettaa uuden suuntimalukon, toista edelliset vaiheet. Jokainen suuntimalukko tallentuu sukelluslokiin aikaleimalla.

Jos haluat poistaa suuntimalukon kompassinäkymästäsi, sinun on palattava pintaan.

Suuntimalukon poistaminen:

 1. Siirry pintatilassa päävalikkoon painamalla keskipainiketta pitkään.
 2. Vieritä ylä- tai alapainikkeella kohtaan Yleiset ja paina keskipainiketta.
 3. Avaa Kompassi painamalla keskipainiketta.
 4. Valitse Poista suuntima keskipainikkeella.
 5. Poistu pitämällä keskipainiketta painettuna.

Sisällysluettelo