Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Pinta- ja lentokieltoaika

Sukelluksen jälkeen Suunto EON Steel Black näyttää edellisestä sukelluksesta kuluneen pinta-ajan ja suositellun lentokieltoajan laskurin. Lentokieltoaikana lentämistä tai matkustamista korkeammalle pitäisi välttää.

noflytime classic view

Lentokieltoaika on sukelluksen jälkeinen vähimmäispinta-aika, joka on suositeltavaa odottaa ennen lentomatkalle lähtemistä. Se on aina vähintään 12 tuntia. Jos desaturaatioaika on alle 75 minuuttia, lentokieltoaikaa ei näytetä. Enimmillään lentokieltoaika on 72 tuntia.

Jos dekompressiota ei tehdä sukelluksen aikana ja sukellusalgoritmi lukittuu 48 tunniksi (katso Algoritmilukko), lentokieltoaika on aina 48 tuntia. Samoin jos sukellus tehdään mittaritilassa (pohja-ajastin), lentokieltoaika on 48 tuntia.

Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmissa valittu henkilökohtaisen asetuksen parametri (-2, -1, 0, +1, +2) vaikuttaa lentokieltoaikaan. Mitä varovaisempi henkilökohtainen asetuksesi on, sitä pidempiä ovat lentokieltoajat. Aggressiivisemmat henkilökohtaiset asetukset tuottavat lyhyempiä lentokieltoaikoja.

Kun Suunto Fused™ RGBM 2 -algoritmia käyttävän Suunto EON Steel Black -laitteen laskema lentokieltoaika on päättynyt, voit lähteä normaalille lennolle, jolla paineistus vastaa enintään 3 000 m:n korkeutta.

VAROITUS:

ON SUOSITELTAVAA OLLA LENTÄMÄTTÄ, KUN TIETOKONE LASKEE LENTOKIELTOAJAN. AKTIVOI TIETOKONE AINA ENNEN LENTÄMISTÄ, JOTTA SAAT SELVILLE JÄLJELLÄ OLEVAN LENTOKIELTOAJAN! Lentäminen tai matkustaminen korkeammalle lentokieltoaikana voi suurentaa sukeltajantaudin vaaraa merkittävästi. Tutustu DAN (Divers Alert Network) -verkoston antamiin suosituksiin. Mikään sukelluksen jälkeisen lentokieltoajan noudattaminen ei voi koskaan täysin ehkäistä sukeltajantautia!

Sisällysluettelo