Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Suljetun kierron sukellus

Suunto EON Steel Black -laitteessa on oletusarvoisesti yksi erityisesti suljetun kierron sukellukseen tarkoitettu tila eli CCR-tila. Tämä tila käyttää kiinteitä hapen osapaineen ylä- ja ala-asetuspisteitä, joita voi muokata sukellustietokoneessa tai Suunto-sovelluksessa.

Suunto suosittelee klassisen tai graafisen tyylin käyttämistä suljetun kierron sukelluksen yhteydessä. Voit kuitenkin käyttää selkeää näkymää ja muokata kenttiä halutessasi.

Kiinteän asetuspisteen laskennan ansiosta Suunto EON Steel Black -laitetta voi käyttää varasukellustietokoneena suljetun kierron sukelluksilla. Se ei säädä tai valvo suljetun kierron sukelluslaitteita mitenkään.

Kun valitset mukautetun monikaasutilan suljetun kierron (CCR) sukellukselle sukellustila-asetuksissa, laitteessa näkyy kaksi eri kaasuvalikkoa: CC-kaasut (suljetun kierron kaasut) ja OC-kaasut (avoimen kierron kaasut).

HUOMAUTUS:

Suljetun kierron sukelluksilla Suunto EON Steel Black -tietokonetta tulee käyttää vain varalaitteena. Kaasuseosten hallinta ja säätö on hoidettava ensisijaisesti varsinaisessa suljetun kierron sukelluslaitteistossa.

Suljetun kierron kaasut

Suljetun kierron sukellus edellyttää vähintään kahden suljetun kierron kaasun käyttöä: yksi puhtaan hapen säiliö ja yksi diluentti. Voit määrittää tarvittaessa lisädiluentteja.

Voit lisätä vain diluentteja kaasuluetteloon. Suunto EON Steel Black olettaa automaattisesti, että happi on käytössä, joten sitä ei näytetä kaasuluettelossa.

Tarkkojen kudos- ja happilaskelmien saaminen edellyttää diluenttisäiliöiden sisältämien diluenttikaasujen happi- ja heliumprosenttien syöttämistä (tai lähettämistä Suunto-sovelluksen kautta) sukellustietokoneeseen. Suljetun kierron sukelluksessa käytettävät diluenttikaasut löytyvät päävalikon kohdasta CC-kaasut.

Avoimen kierron kaasut

Kuten diluenttienkin kohdalla, kudos- ja happilaskelmien paikkansapitävyys edellyttää aina, että kaikkien säiliöiden pelastuskaasujen (ja lisäkaasujen) happi- ja heliumprosentit määritetään oikein. Suljetun kierron sukelluksen pelastuskaasut määritetään päävalikon kohdassa OC-kaasut.

Asetuspisteet

Suljetun kierron tilassa on kaksi asetuspistettä, alempi ja ylempi. Molemmat ovat määritettävissä:

 • Alempi asetuspiste: 0,4–0,9 (oletus: 0,7)
 • Ylempi asetuspiste: 1,0–1,5 (oletus: 1,3)

Tyypillisesti asetuspisteiden oletusarvoja ei tarvitse muuttaa. Niitä voi kuitenkin tarvittaessa muuttaa Suunto-sovelluksella tai päävalikosta.

Asetuspistearvojen muuttaminen Suunto EON Steel Black -laitteella:

 1. Paina pintatilassa keskipainiketta, kunnes päävalikko avautuu.
 2. Vieritä Setpoint-kohtaan yläpainikkeella ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä Low setpoint- tai High setpoint -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy arvo keskipainikkeella.
 5. Paina keskipainiketta, kunnes valikko sulkeutuu.

Asetuspisteen vaihto

Asetuspisteet voidaan vaihtaa automaattisesti syvyyden mukaan. Oletusarvoisesti alhainen asetuspiste kytkeytyy päälle 4,5 m:n syvyydessä (15 jalkaa), korkea asetuspiste 21 m:n syvyydessä (70 jalkaa).

Automaattinen asetuspisteen vaihto on oletusarvoisesti pois käytöstä alhaiselle asetuspisteelle ja käytössä korkealle asetuspisteelle.

Automaattinen asetuspisteen vaihto Suunto EON Steel Black -laitteella:

 1. Paina pintatilassa keskipainiketta, kunnes päävalikko avautuu.
 2. Vieritä Setpoint-kohtaan yläpainikkeella ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä Switch low- tai Switch high -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 4. Säädä asetuspisteen vaihdon syvyysarvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy arvo keskipainikkeella.
 5. Paina keskipainiketta, kunnes valikko sulkeutuu.

Ponnahdusilmoitukset ilmoittavat, kun asetuspiste vaihdetaan.

setpoint switched steel black

Suljetun kierron sukelluksen aikana voit myös milloin tahansa vaihtaa mukautettuun asetuspisteeseen.

Mukautetun asetuspisteen muuttaminen:

 1. Paina suljetun kierron sukellustilassa keskipainiketta, kunnes päävalikko avautuu.
 2. Vieritä Custom setpoint -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Säädä tarvittaessa asetuspisteen arvoa ala- tai yläpainikkeella ja hyväksy arvo keskipainikkeella.

Ponnahdusilmoitus vahvistaa mukautetun asetuspisteen vaihdon.

custom setpoint steel black1

HUOMAUTUS:

Kun vaihdat mukautettuun asetuspisteeseen, automaattinen asetuspisteen vaihto on pois päältä loppusukelluksen ajan.

Pelastuskaasut

Jos epäilet suljetun kierron sukelluksen missä tahansa vaiheessa mitä tahansa vikaa, vaihda pelastuskaasuun ja keskeytä sukellus.

Pelastuskaasuun vaihtaminen:

 1. Avaa päävalikko pitämällä keskipainiketta painettuna.
 2. Vieritä OC-kaasut -kohtaan ja valitse se keskipainikkeella.
 3. Vieritä halutun pelastuskaasun kohdalle ja valitse se keskipainikkeella.

Kun pelastuskaasu on valittu, asetuspistekenttä korvautuu valitun avoimen kierron kaasun pO2-arvolla.

bailout steel black1

Jos vikatilanne korjataan tai jos sukellustilanne muuten palaa normaaliksi, voit vaihtaa takaisin diluenttiin samalla tavoin kuin edellä, mutta valiten kaasun CC-kaasut -kohdasta.

Sisällysluettelo