Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Hävittäminen ja kierrätys

Hävitä laite sähköistä jätettä ja paristoja koskevien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti. Älä heitä laitetta pois tavallisen talousjätteen mukana. Voit tarvittaessa palauttaa laitteen lähimmälle Suunto-jälleenmyyjälle.

Alla oleva symboli osoittaa, että Euroopan unionin sisällä tämä laite on hävitettävä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevan direktiivin mukaisesti. Noudata jäsenvaltioiden sähköisten jätteiden keräilyä koskevia paikallisia käytäntöjä.

WEEE symbol black

Paristojen ja elektronisten laitteiden asianmukainen kerääminen ja kierrätys auttaa säästämään resursseja ja minimoimaan niiden vaikutukset ympäristöön.

Sisällysluettelo