Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Korkeissa paikoissa sukeltaminen

Korkeusasetus säätää dekompressiolaskentaa automaattisesti annetun korkeusalueen mukaan. Avaa asetus kohdasta Sukellusasetukset » Parametrit » Korkeus ja valitse jokin kolmesta alueesta:

  • 0–300 m (0–980 jalkaa) (oletus)
  • 300 – 1 500 m (980 – 4 900 jalkaa)
  • 1 500 – 3 000 m (4 900 – 9 800 jalkaa)

Tämän seurauksena sallitut suoranousurajat lyhenevät huomattavasti.

Ilmanpaine on korkealla pienempi kuin merenpinnan tasolla. Kun olet matkustanut korkeammalla sijaitsevaan paikkaan, elimistössäsi on enemmän typpeä kuin alkuperäisen korkeuden tasapainotilanteessa. Tämä ylimääräinen typpi vapautuu vähitellen ja kehon tasapainotila palautuu. Suunto suosittelee, että sopeudut uuteen korkeuteen odottamalla vähintään kolme tuntia ennen sukeltamista.

Ennen korkealla sukeltamista sukellustietokoneen korkeusasetuksia on säädettävä, jotta laskennat huomioivat sijainnin korkeuden merenpinnasta. Sukellustietokone pienentää matemaattisessa mallissaan suurinta sallittua typen osapaineen määrää pienentyneen ilmanpaineen mukaisesti.

VAROITUS:

Korkeammalle matkustaminen voi aiheuttaa väliaikaisen muutoksen elimistöön liuenneen typen tasapainossa. Suunto suosittelee, että sopeudut uuteen korkeuteen ennen sukeltamista. Sukeltajantaudin riskin minimoimiseksi on myös tärkeää, ettet siirry merkittävästi korkeammalle heti sukeltamisen jälkeen.

VAROITUS:

MÄÄRITÄ OIKEA KORKEUSASETUS! Sukellettaessa yli 300 metrin (980 jalan) korkeudessa korkeusasetukset on määritettävä oikein, jotta tietokone voi laskea dekompressiotiedot. Sukellustietokonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yli 3 000 metrin (9 800 jalan) korkeudessa. Jos korkeutta ei aseteta oikein tai sukelletaan enimmäiskorkeusrajan yläpuolella, sukellus- ja suunnittelutiedot eivät pidä paikkaansa.

HUOMAUTUS:

Jos aiot tehdä peräkkäisiä sukelluksia eri korkeuksilla merenpinnasta, muuta korkeusasetus vastaamaan seuraavaa sukellusta, kun edellinen sukellus on päättynyt. Tämä varmistaa, että kudoslaskelmat ovat mahdollisimman tarkkoja.

Sisällysluettelo