Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Näyttö – tilat, näkymät ja vaiheet

Suunto EON Steel Black -laitteessa on kolme painiketta, jotka toimivat eri tavalla eri näkymissä. Lyhyt tai pitkä painallus käynnistää eri toimintoja.

Steel Black button logic

Oletusarvoisesti Suunto EON Steel Black -laitteessa on neljä pääasiallista sukellustilaa: Air/Nitrox, Trimiksi, CCR ja Mittari.

Avaa Päävalikko pitämällä keskipainiketta painettuna ja valitse sukellukseesi soveltuva tila kohdassa Sukellusasetukset » Sukellustila.

Suunto EON Steel Black käynnistyy automaattisesti uudelleen tilan vaihtamiseksi.

Suunto EON Steel Black -laitteessa on kaksi pääasiallista näkymää: aika/suoranousu ja kompassi. Voit vaihtaa päänäkymää painamalla keskipainiketta. Suunto-sovelluksella mukauttamalla saadaan useampia näkymiä.

Tarkempia tietoja eri tiloissa käytettävissä olevista näkymistä löytyy kohdasta Sukellustilat.

Suunto EON Steel Black vaihtaa automaattisesti pintavaiheesta sukellusvaiheeseen ja takaisin. Jos olet syvemmällä kuin 1,2 m (4 jalkaa) vedenpinnasta ja vesitunnistin on aktivoitunut, laite siirtyy sukellustilaan.

Kun säiliöpainenäyttö on käytössä, näet seuraavat tiedot:

tankpr view black

  • Nykyinen syvyys on 19,0 m
  • Aktiivisena kaasuna on Nitrox 32 %
  • Sukellusaika on 22 minuuttia
  • Jäljellä oleva säiliöpaine on 120 bar
  • Suoranousuaika on 50 minuuttia
  • Turvapysähdys on tehtävä 3,0 metrin syvyydessä
  • Sukellusaikaa on jäljellä 21 tuntia, ennen kuin lataus on tarpeen
  • Lämpötila on 20 °C
  • Täsmällinen aika on 10:00

Oikeassa alakulmassa oleva vaihtoikkuna voi sisältää erilaisia tietoja, joita voidaan vaihtaa painamalla alapainiketta.

Sisällysluettelo