Suunto on sitoutunut täyttämään tällä verkkosivustolla verkkosivuston saavutettavuusohjeiden (WCAG-ohjeistus) 2.0-version AA-tason vaatimukset sekä myös muiden saavutettavuutta koskevien standardien vaatimukset. Soita yhdysvaltalaiseen asiakaspalvelunumeroon +1 855 258 0900 (maksuton), jos tämän sivuston tietojen saavutettavuudessa on ongelmia.

Suunto EON Steel Black Käyttöopas 3.0

Käyttö rikastetulla ilmalla (nitroksilla) sukellettaessa

Tätä laitetta voi käyttää nitroksihengityskaasujen kanssa (Nitrox, Oxy-Nitrogen).

VAROITUS:

Älä käytä nitroksikaasuseoksia, ellet ole saanut koulutusta niiden käyttöön. Asianmukaisten nitroksi- ja happikaasuilla sukeltamiseen perehdyttävien kurssien käyminen on olennaisen tärkeää, ennen kuin laitetta käytetään sellaisten kaasujen kanssa, joiden happipitoisuus on yli 22 %.

VAROITUS:

Nitroksikäytössä enimmäiskäyttösyvyys ja altistusaika riippuvat kaasun happipitoisuudesta.

VAROITUS:

Nitroksia käytettäessä on vaarana, että epäpuhtaudet aiheuttavat hapen syttymisen.

VAROITUS:

Standardin EN 12021 mukainen hengitysilma voi saastuttaa sukelluslaitteen.

HUOMAUTUS:

Hapen syttymisriskin minimoimiseksi paineistettujen säiliöiden venttiilit on aina avattava hitaasti.

Lisätietoja nitroksilla sukeltamisesta Suunto Tank PODia käyttäen on Suunto Tank PODin mukana toimitetuissa turvallisuus- ja säädöstiedoissa ja osoitteessa www.suunto.com/SuuntoTankPodSafety.

Sisällysluettelo