Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Slik installerer og parer du en Suunto tank-POD

Å installere og pare en Suunto tank-POD:

 1. Installer tank-POD-en slik det beskrives i hurtigguiden for tank-POD-en eller i brukerhåndboken for tank-POD-en.
 2. Når tank-POD-en er installert og ventilen er åpnet, venter du til den grønne lampen på tank-POD-en blinker.
 3. Hvis Suunto D5 har blank skjerm, trykk på en knapp for å aktivere den.
 4. Bruk av nærhetsbasert paring: Hold Suunto D5 nært ved tank-POD-en. Pass på at du følger instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD i brukerhåndboken for tank-POD-en.
 5. Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser tank-POD-ens serienummer, batteristatus og gasstanktrykk. Velg riktig gass fra listen for å pare enheten og trykk på midtknappen for å bekrefte paringen.

  POD confirm pairing D5

MERK:

Batterinivå-indikatoren som vises når du tilknytter tank-POD-en, er kun et anslag.

 1. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for flere tank-POD-er, og velg forskjellige gasser for hver POD.

Du kan også tilknytte Suunto tank-POD-en(e) fra menyen:

 1. I Gasser-menyen velger du gassen du ønsker å pare med Tank POD.

  POD pair D5

 2. Sørg for at tank-POD-en er aktivert ved å sjekke at du har en trykkavlesning på skjermen og at den er innenfor riktig område. I menyen blir tank-POD-en identifisert av serienummeret som står trykt på tank-POD-en.

I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktrykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når du bytter gass, endres det viste tanktrykket tilsvarende.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker Tank POD-er, må du alltid sjekke før dykket at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

MERK:

Du finner serienummeret på metallbunnen og også på dekselet til tank-POD-en

tankpod serial number new

TIPS:

Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet. Lukk tankventilen og slipp trykket fra regulatoren.

Slik frakobler og fjerner du din tank-POD fra en spesifikk gass ved hjelp av nærhetsbasert metode:

 1. Hold tank-POD-en inntil dykkecomputeren i tanktrykk-visningen:

  TankPOD-gas-view

 2. Bla til gassen du vil fjerne tank-POD-en fra:

  TankPOD-proximity

 3. Velg Ikke paret:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Din tank-POD er fjernet fra den valgte gasslisten:

  TankPOD-removed

Slik frakobler og fjerner du din tank-POD fra en spesifikk gass via menyen:

 1. Velg gassen du vil fjerne tank-POD-en fra i menyen Gasser:

  Gas-menu-tankPOD

 2. Velg tank-POD-en du vil fjerne (sjekk serienummeret):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Velg Ikke paret:

  TankPOD-unpair

 4. Din tank-POD er fjernet fra den valgte gasslisten:

  TankPOD-removed

Table of Content