Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | BLACK FRIDAY WEEK | SUUNTO FAQs

Suunto D5 Brukerveiledning

Slik installerer og parer du en Suunto tank-POD

Å installere og pare en Suunto tank-POD:

 1. Installer tank-POD-en som beskevet i hurtigguiden for tank-POD-en eller under Installere luftrestriktor type A og Installere luftrestriktor type B i brukerhåndboken for tank-POD-en.
 2. Når tank-POD-en er installert og ventilen er åpnet, venter du til den grønne lysdioden på tank-POD-en blinker.
 3. Hvis Suunto D5 har blank skjerm, trykk på en knapp for å aktivere den.
 4. Bruke nærhetsbasert paring: Hold Suunto D5 nært ved tank-POD-en. Følg instruksjonene i avsnittet om justering av tank-POD.
 5. Etter noen sekunder vil du se en meny på skjermen som viser tank-POD-ens serienummer, batteristatus og gasstanktrykk. Velg riktig gass for denne tank-POD-en fra menyen.

  POD confirm pairing D5

MERK:

Batterinivå-indikatoren som vises når du tilknytter tank-POD-en, er kun et omtrentlig verdi.

 1. Gjenta fremgangsmåten ovenfor for flere tank-POD-er, og velg forskjellige gasser for hver POD.

Du kan også tilknytte Suunto tank-POD-en(e) fra menyen:

 1. Velg hvilken tank-POD som skal brukes til hver av gassene ved å velge en tank-POD for den aktuelle gassen i menyen Gasser.

  POD pair D5

 2. Sørg for at tank-POD-en er aktivert ved å sjekke at du har en trykkavlesning på skjermen og at den er innenfor riktig område. I menyen blir tank-POD-en identifisert av serienummeret som står trykt på tank-POD-en.

I hovedvisningene for dykking vil kun ett tanktykk vises, og dette samsvarer med den aktive gassen. Når gassen endres, så endres også tanktrykket som vises.

ADVARSEL:

Hvis det er flere dykkere som bruker tank-POD-er, må du alltid sjekke før du dykker at POD-nummeret for den valgte gassen samsvarer med serienummeret på POD-en.

1 typeA B expand

TIPS:

Slipp ut trykket av tank-POD-en når du ikke dykker, for å spare batteriet.

For å frakoble paringen til tank-POD-en fra en spesifikk gass via menyen:

 1. Velg gassen du vil fjerne tank-POD-en fra i menyen Gasser:

  Gas-menu-tankPOD

 2. Velg tank-POD-en du vil fjerne (sjekk serienummeret):

  Gas-menu-tankPOD-2

 3. Velg Ikke paret:

  TankPOD-unpair

 4. Tank-POD-en er fjernet fra den valgte gasslisten:

  TankPOD-removed

Slik frakobler og fjerner du tank-POD-en fra en spesifikk gass ved hjelp av nærhet:

 1. Hold tank-POD-en inntil dykkecomputeren i visningen Tanktrykk:

  TankPOD-gas-view

 2. Bla til gassen du vil fjerne tank-POD-en fra:

  TankPOD-proximity

 3. Velg Ikke paret:

  TankPOD-proximity-unpair

 4. Din tank-POD er fjernet fra den valgte gasslisten:

  TankPOD-removed

Table of Content