Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Høydedykking

Denne høydeinnstillingen justerer dekompresjonsberegningen automatisk i forhold til det gitte høydeområdet. Du finner innstillingen under Dykkeinnstillinger » Parametre » Høyde, og kan velge blant tre områder:

  • 0–300 m (0–980 fot) (standard)
  • 300–1500 m (980–4900 fot)
  • 1500–3000 m (4900–9800 fot)

Som et resultat av dette vil grensene for ingen dekompresjonsstopp reduseres betraktelig.

Atmosfæretrykket er lavere ved store høyder enn ved havnivå. Når du har reist til en større høyde vil du ha mer nitrogen i kroppen, sammenlignet med likevektssituasjonen ved den opprinnelige høyden. Dette “ekstra” nitrogenet frigis gradvis over tid, og likevekten gjenopprettes. Suunto anbefaler at du akklimatiserer deg til en ny høyde ved å vente i minst tre timer før du foretar et dykk.

Før høydedykk må du justere høydeinnstillingen i dykkecomputeren, slik at beregningene tar hensyn til høyden. Maksimum partialtrykk for nitrogen som tillates av den matematiske modellen til dykkecomputeren reduseres i samsvar med det reduserte omgivelsestrykket.

ADVARSEL:

Reiser til en større høyde kan føre til midlertidige endringer i balansen av oppløst nitrogen i kroppen. Suunto anbefaler at du akklimatiserer til den nye høyden før du dykker. Det er også viktig at du ikke reiser til en betydelig høyde over havet rett etter dykkingen for å minimere risikoen for DCS.

ADVARSEL:

STILL RIKTIG HØYDEINNSTILLING! Når du dykker i høyder over 300 moh (980 fot), må høydeinnstillingen være riktig valgt for at datamaskinen skal kunne beregne dekompresjon-statusen. Dykkercomputeren er ikke beregnet på bruk i høyder over 3000 moh (9800 fot).. Valg av feil høydeinnstilling og dykking over den maksimale høydegrensen fører til feilaktige dykke- og planleggingsdata.

MERK:

Hvis du gjør gjentatte dykk på en annen høyde over havet enn høyden til det forrige dykket, må du endre høydeinnstillingen i henhold til det neste dykket etter at du er ferdig med det forrige. Dette gir mer presise vevsberegninger.

Table of Content