Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Sikkerhetstopp og dypstopp

Tak for sikkerhet- og dypstopp og er alltid ved konstant dybde når du er ved stoppen. Tider for sikkerhet- og dypstopp telles ned i minutter og sekunder.

Sikkerhetsstopp

Det er 2 typer sikkerhetstopp: frivillige og obligatoriske. Sikkerhetstopp er obligatorisk hvis brudd på stigningshastigheten skjedde under dykket. Obligatorisk sikkerhetstopp vises i rødt, mens frivillig sikkerhetstopp er indikert med gult.

Et 3-minutters sikkerhetstopp anbefales alltid for alle dykk over 10 meter (33 fot).

Tiden for et sikkerhetsstopp beregnes når du er mellom 2,4 og 6 m (7,9 og 19,6 fot). Dette vises med opp-/nedpiler på venstre side av dybde-verdien. Sikkerhetstopptiden vises i minutter og sekunder. Tiden kan overskride tre (3) minutter om du stiger opp for raskt under et dykk. Brudd på stigningshastighet øker sikkerhetsstoppetiden med minimum 30 sekunder. Hvis brudd skjedde flere ganger, er den ekstra stopptiden lengre. Sikkerhetsstopp kan stilles til tre (3), fire (4) eller fem (5) minutter.

Frivillig sikkerhetsstopp vises i gult:

p26-safety-stop

Obligatorisk sikkerhetstopp vises i rødt:

voluntary safety stop D5

Dypstopp

Dypstopp blir aktivert når du dykker dypere enn 20 m (66 fot). Under oppstiging blir dypstopp aktivert når du er halvveis oppe fra maksimal dybde. Dypstopp vises som et sikkerhetsstopp. Du er i dypstoppområdet når det finnes opp-/ned-piler til venstre for dybdeverdien og når dypstopptiden går. Dypstopp-vinduet er +/– 1,5 m (4,9 fot). Beregningen starter ved måldybden for dypstopp pluss 0,5 m (1,6 fot). Beregningen avsluttes - 3 m (- 9,8 fot) unna dypstopp-dybden.

Det kan legges til flere enn ett dypstopp under oppstigingen. Hvis du for eksempel dykker til 42 m (137,8 fot), utløses første dypstopp ved 21 m (68,9 fot) meter og andre dypstopp ved 10,5 meter. Det andre dypstoppet varer i 2 minutter.

I følgende eksempel dykker dykkeren til maksimalt 30,4 m (99,7 fot) og har et dypstopp på 15,2 m (49,9 fot):

deepstop dive

Dypstopp blir aktivert når du er under 20,0 m (66 fot). Ettersom dykkeren stiger opp i dette tilfellet, kreves det et dypstopp ved halvparten av maksimal dybde, altså 15,2 m (49,9 fot).

Hvis dypstopp-dybden er 15,2 m (49,9 fot), starter beregningen ved 15,7 m (51,5 fot) og slutter ved 12,2 m (40,0 fot). Dypstopp-vinduet er +/– 1,5 m (4,9 fot), og når dykkeren er innenfor dypstopp-vinduet, indikeres dette med to hvite piler som peker mot hverandre på skjermen.

Når dykkeren stiger over taket til dypstopp-vinduet (i dette tilfellet over 14,2 m (46.6 fot), viser en gul nedoverpil at dybden ikke er optimal og at det anbefales å gå nedover. Dypstopp-målverdien blir også gul.

Hvis dykkeren fortsetter å stige oppover, vil det etter 0,5 m (1,6 fot) vises en rød nedoverpil, og en alarm informerer dykkeren om å gå nedover øyeblikkelig. Dypstopp-beregningen fortsetter i 1,5 m (4,9 fot) til, men avsluttes etter det. I eksempelet over stopper den ved 12,2 m (40,0 fot)

Table of Content