Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Lade batteriet

Lad Suunto D5 med den medfølge USB-kabelen. Bruk en USB-port på 5 Vdc 0,5 A som strømkilde for å lade. Hvis batterinivået er svært lavt, vil displayet være mørkt under ladingen helt til batteriet har nådd et tilstrekkelig ladenivå.

Battery empty charging

MERK:

Knappene på Suunto D5 er låst når USB-kabelen er koblet til en datamaskin. Knappene fungerer igjen når du lader fra en stikkontakt eller computeren går til dvalemodus.

ADVARSEL:

Du kan kun lade enheten med USB-adaptere som overholder kravene i standarden IEC 62368-1 og som har maksimal spenning på 5 V. Adaptere som ikke overholder kravene er brannfarlige, kan føre til personskader og kan skade Suunto-enheten.

FORSIKTIG:

USB-kabelen må IKKE brukes når Suunto D5 er våt. Dette kan forårsake en elektrisk feil. Sørg for at kabeltilkoblingen og tilkoblingsområdet på enheten er tørre.

FORSIKTIG:

IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser, og må kanskje skiftes ut etter hvert. Batteriet må skiftes ut ved et autorisert Suunto-servicesenter.

Table of Content