Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

FREE SHIPPING OVER NOK 1500  | EASY RETURNS | SIGN UP FOR NEWSLETTER

Suunto D5 Brukerveiledning

Alarmer, advarsler og varsler

Suunto D5 har fargekodede alarmer, advarsler og varsler. De vises fremhevet på displayet med en hørbar alarm (hvis lyden er påslått). Alarmer er alltid røde. Advarsler kan være røde eller gule. Varsler er alltid gule.

Suunto D5 har vibrasjonsalarm. Vibrasjonen kan slås på eller av for dykkealarmer, varsler og advarsler.

Alarmer er kritiske hendelser som alltid krever øyeblikkelig handling. Når en alarmsituasjon normaliseres, vil alarmen avsluttes automatisk.

AlarmForklaring
p10-asc-warningOppstigningshastigheter overskrider en sikker hastighet på 10 m (33 ft) per minutt i fem sekunder eller mer.
p10-ceiling-brokenDekompresjonstaket er brutt med mer enn 0,6 meter under et dekompresjonsdykk. Gå ned igjen omgående til under takdybden, og fortsett en normal oppstigning.
p10-high-pO2Partialtrykk for oksygen overskrider et trygt nivå (>1,6). Stig øyeblikkelig opp eller endre til en gass med lavere oksygenprosent.

Advarsler varsler deg om hendelser som kan påvirke din helse og sikkerhet dersom du ikke foretar deg noe. Anerkjenn advarselen ved å trykke på hvilken som helst knapp.

AdvarselForklaring
CNS 100 %Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 100 % grense
OTU 300Anbefalt daglig grense for oksygentoleranseenhet nådd
DybdeDybden overskrider dybdealarmgrensen
DykketidDykketid overskrider dykketidalarmgrensen
GasstidGasstiden er under alarmgrensen for gasstid, eller tanktrykket er under 35 bar (~510 psi), slik at gasstiden er null.
Sikkerhetsstans bruttTak på obligatorisk sikkerhetsstopp brutt med mer enn 0,6 meter
Tanktrykk

Tanktrykket er under alarmgrensen for tanktrykk.

Det finnes en innebygget 50-bars alarm som ikke kan endres. I tillegg til dette finnes det en konfigurerbar tanktrykk-alarm. Du kan angi enhver verdi, så viser dykkecomputeren også en alarm ved den verdien og når du når 50 bar trykk. Tanktrykkverdien vises på displayet og blir gul etter verdien du har angitt og rød etter 50 bar.

Varsler indikerer hendelser som krever forebyggende handlinger. Anerkjenn varselet ved å trykke på hvilken som helst knapp.

VarslingForklaring
CNS 80 %Sentralnervesystemets toksisitetsnivå ved 80% grense
OTU 250Omtrent 80 % av anbefalt daglig grense for OTU nådd
Bytt gassPå multigassdykk ved oppstigning er det trygt å bytte til neste tilgjengelige gass for optimal dekompresjonsprofil
Batteri lavtOmtrent tre timers dykketid igjen
Må ladesOmtrent to timers batteritid igjen; lading kreves før neste dykk
Tank-POD lavt batteriTank POD batterilevetid lav; batteriskifte kreves

Table of Content