Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Personlig innstilling

Suunto Fused™ RGBM 2-algoritmene tilbyr 5 alternativer for personlig innstilling (+2, +1, 0, -1, -2). Disse alternativene refererer til dekompresjonsmodeller. +2 og +1 kan betraktes som konservative, mens -2 og -1 kan betraktes som aggressive. 0 er standardinnstillingen og er nøytral, for ideelle forhold. Generelt sett er konservativt tryggere. I praksis innebærer dette at et dykk til en gitt dybde blir kortere på grunn av kravet om dekompresjon (ikke-dekompresjonstiden er kort).

Konservativ innebærer også at dykkeren må bruke mer tid på dekompresjon. For fritidsdykkere innebærer en konservativ modell mindre tid i vannet for å unngå dekompresjonskrav. For tekniske dykkere derimot, gir en konservativ modell mer tid i vannet pga. de økte dekompresjonskravene under oppstigningen.

Aggressive modeller på sin side, øker helserisikoene forbundet med et dykk. For fritidsdykkere innebærer en aggressiv modell mer tid i dybden, men dette kan også føre til betydelig økt risiko for trykkfallsyke.

Standardinnstillingen for Suunto Fused™ RGBM og Fused™ RGBM 2 er å bruke den midterste innstillingen (0) mellom konservativ og aggressiv. Den personlige innstillingen lar deg velge gradvis mer konservative eller aggressive beregninger.

Det er flere faktorer som kan påvirke hvor sårbar du er for trykkfallsyke, for eksempel personlig helse og adferd. Disse faktorene varierer fra dykker til dykker, samt fra én dag til en annen.

Følgende personlige faktorer kan øke sannsynligheten for trykkfallsyke:

 • eksponering for lav temperatur – vanntemperatur under 20 °C
 • en fysisk form som er under gjennomsnittet
 • alder, spesielt over 50
 • utmattelse (fra overtrening, søvnmangel, omfattende reising)
 • dehydrering (påvirker sirkulasjonen og kan redusere farten på avgassing)
 • stress
 • trangt utstyr (kan redusere farten på avgassing)
 • overvekt (kroppsmasseindeks som anses som overvektig)
 • Patent Foramen Ovale (PFO)
 • trening før eller etter et dykk
 • slitsom aktivitet under et dykk (øker blodgjennomstrømmingen og fører mer gass ut i vevet)
ADVARSEL:

ANGI RIKTIG PERSONLIG INNSTILLING! Når det antas at det finnes risikofaktorer som kan øke sjansen for trykkfallsyke, anbefales det at du bruker dette alternativet for å tilpasse beregningene mer konservativt. Valg av feil personlig innstilling fører til feilaktige dykke- og planleggingsdata.

Den personlige innstillingen i fem trinn kan brukes til å justere algoritmekonservatismen slik at den passer til din DVS-mottakelighet. Du finner innstillingen under Dykkeinnstillinger » Parametre » Personlig.

Personlig nivåForklaring
Mer aggressiv (-2)Ideelle forhold, utmerket fysisk form, svært erfaren med mange dykk foretatt i nær fortid
Aggressiv (-1)Ideelle forhold, god fysisk form, god erfaring med dykk foretatt i nær fortid
Standard 0Ideelle forhold (standardverdi).
Konservativ (+1)Det finnes visse risikofaktorer og -forhold
Mer konservativ (+2)Flere risikofaktorer eller forhold finnes
ADVARSEL:

Personlig justering av 0, -1 eller -2 fører til høy risiko for dekompresjonssyke og andre former for personskade, til og med dødsfall.

Table of Content