Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Dekompresjonsdykk

Hvis du overskrider ikke-dekompresjonsgrensen på et dykk, går dykket over til å være et dekompresjonsdykk når deko-tid når null. Du må derfor utføre ett eller flere dekompresjonsstopp på veien til overflaten.

Oppstigningsinformasjon presenteres alltid med to verdier:

 • Tak: dybde som du ikke skal overstige
 • oppst.tid: optimal oppstigningstid i minutter til overflaten med de angitte gassene
ADVARSEL:

STIG ALDRI OPP OVER TAKET! Du må ikke stige opp over taket under dekompresjon. For å unngå å gjøre det ved et uhell bør du holde deg litt under taket.

Det kan være tre forskjellige typer stopp under et dekompresjonsdykk:

 • Sikkerhetsstopp: dette er et 3-minutters sikkerhetstopp som anbefales for alle dykk dypere enn 10 m (33 fot).
 • Dypstopp: dette er et anbefalt stopp når du dykker dypere enn 20 meter (66 fot).
 • Dekompresjonstopp: dette er et obligatorisk stopp på dekompresjonsdykket som er for din sikkerhet, og forhindrer dekompresjonsykdommer.

Under Dykkeinnstillinger » Parametre kan du gjøre følgende:

 • slå dypstopp av og på (på er standardinnstillingen)
 • justere tiden for sikkerhetstopp til 3, 4 eller 5 minutter (standard er 3 minutter)
 • angi dybden for siste stopp til 3,0 eller 6,0 meter (standard er 3,0)

Følgende illustrasjon viser et dekompresjonsdykk der taket er ved 17,7 meter:

Deco dive D5

Fra nederst til øverst vises følgende i bildet over:

 1. Dekompresjonsområdet (Deko-området) er området mellom dekompresjonstaket (Deko-tak) og dekompresjonstaket pluss 3,0 meter. I dette eksempelet er dekompresjon-vinduet mellom 20,7 m (68 fot) og 17,7 m (58 fot). Dette er området hvor det finner sted dekompresjon. Jo nærmere taket du oppholder deg, desto mer optimal blir dekompresjonstiden.

  Når du stiger opp i nærheten av takdybden og går inn i dekompresjonsområdet, vil to piler vises foran dybdeverdien. Hvite nedover- og oppoverpiler indikerer at du er innenfor deko-vinduet.

 2. Dersom du stiger over takdybden er det fremdeles et trygt marginområde, lik takhøyden – 0,6 meter. I dette eksempelet er det mellom 17,7 og 17,1 meter. I dette trygge marginområdet vil dekompresjonsberegningen fortsette, men du anbefales å gå under takdybden. Denne indikeres av at takdybdeverdien blir gul med en pil som peker nedover foran dybdeverdien.

 3. Hvis du går over det trygge marginområdet, blir dekompresjonsberegningen stanset til du går under denne grensen igjen. En lydalarm og en rød nedoverpil foran dybdeverdien indikerer utrygg dekompresjon.

  Dersom du overser alarmen og holder deg over den trygge marginen i tre minutter, vil Suunto D5 låse algoritmeberegningen, og dekompresjonsinformasjon vil ikke lenger være tilgjengelig for dykket. Se Algoritmelås.

Visningseksempler for dekompresjon

Suunto D5 viser takverdien alltid fra det dypeste av disse stoppene.

Nedenfor ser du en typisk visning for et dekompresjonsdykk, som viser oppstigningstid og det første anbefalte dypstoppet på 20,3 meter:

p16-deepstop

Nedenfor finner du et eksempel på hva Suunto D5 viser under en frivillig dypstopp:

p16-deepstop-2

Under er et eksempel på hva Suunto D5 viser under en obligatorisk stopp:

Stop 3m red D5

MERK:

Hvis takhøyden blir brutt i over 3 minutter, blir dekompresjonsalgoritmen låst.

Med dekompresjonsstopp reduseres alltid taket når du er ved takdybden, noe som gir kontinuerlig dekompresjon med optimal oppstigningstid.

MERK:

Det anbefales at du alltid holder deg nært dekompresjonstaket under oppstigning.

Oppstigningstiden er alltid minimumstiden som kreves for å nå overflaten. Den inkluderer:

 • Tid som kreves for dypstopp
 • Oppstigningstid fra dybde på 10 meter per minutt
 • Tid som kreves for dekompresjon
ADVARSEL:

Når du dykker med flere gasser, så må du huske at oppstigningstiden alltid beregnes under antagelsen om at du bruker alle gassene som er i menyen Gasser. Før du dykker må du alltid sjekke at du kun har angitt de gassene som faktisk er planlagt for dykket. Fjern gassene som ikke er tilgjengelige for dykket.

ADVARSEL:

DEN FAKTISKE OPPSTIGNINGSTIDEN KAN VÆRE LENGER ENN DET SOM VISES AV DYKKECOMPUTEREN. Oppstigningstiden øker hvis du (1) holder deg på dybden, (2) stiger saktere enn 10 m/min (33 fot/ min), (3) gjør dekompresjonsstoppet lenger ned enn taket eller (4) glemmer å bytte gassblandingen som brukes. Disse faktorene kan også øke mengden pustegass som kreves for å nå overflaten.

Siste stoppedybde

Du kan justere den siste stoppdybden for dekompresjonsdykk under Dykkeinnstillinger » Parametre » Dybde siste stopp. Det finnes to alternativer: 3 m og 6 m (9,8 ft og 19,6 ft).

Som standard er siste stoppdybde 3 meter. Dette er den anbefalte siste stoppedybde.

MERK:

Denne innstillingen påvirker ikke takdybden for et dekompresjonsdykk. Siste takdybde er alltid 3 meter.

TIPS:

Vurder å sette den siste stoppdybden til 6 m når du dykker i tøffe sjøforhold, og når det er utfordrende å stoppe på 3 m.

Table of Content