Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Vannkontakter

Suunto D5 har en vannkontakt som registrerer når enheten er i kontakt med vann. Når vannkontaktspolene senkes under vannet, vil de forbindes av vannets konduktivitet.

Suunto D5 går til dykketilstand når det registreres vann. Dykket starter

  • når vannkontakten er på: ved 1,2 meter (4 fot), eller
  • når vannkontakten ikke er på: ved 3,0 meter (9,8 fot)

og slutter

  • når vannkontakten er på og dybden blir mindre enn 0,9 meter ved fridykk, eller 1,2 meter ved apparatdykk, eller
  • når vannkontakten ikke er på og dybden når 3,0 meter (9,8 fot).

Når enheten er under vann, vises et bølgeikon på venstre side, over oppstigningsindikatoren. Se Display – moduser, visninger og tilstander for en oversikt over ikonene på dykkeskjermen.

Vannkontakt-ikon:

icon-water-contact D5

Vannkontakt-ikon i Free-modus Dybdevisning:

Free mode depth view D5

FORSIKTIG:

Hvis det vises et spørsmålstegn i en gul firkant, betyr det at enheten ikke fungerer som den skal. F.eks. viser det at vannkontakten ikke fungerer normalt. Bytt til å bruke reserveinstrumentet, avbryt dykket umiddelbart og returner trygt til overflaten. Ta kontakt med Suunto kundestøtte og send dykkecomputeren din til et autorisert Suunto-servicesenter. for inspeksjon.

water contact error D5

Table of Content