Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Gasstid

Gasstid viser til gjenværende luft (gass) i den gjeldende gassblandingen, målt i minutter. Tiden er basert på tanktrykk-verdien og din pustehastighet.

Gasstid avhenger også i stor grad av dybden. Hvis for eksempel alle endre faktorer er like, herunder pustehastighet, tanktrykk og tankstørrelse, vil dybde påvirke gasstiden som følger:

  • På 10 m (33 fot, omgivende trykk 2 bar), er gasstiden 40 minutter.
  • På 30 m (99 fot, omgivende trykk 4 bar), er gasstiden 20 minutter.
  • På 70 m (230 fot, omgivende trykk 8 bar), er gasstiden 10 minutter.

Gasstid vises nederst på dykkemodus-skjermene. Hvis du ikke har tilknyttet en tank-POD, viser feltet for gasstid N/A. Hvis du har tilknyttet en POD, men ingen data mottas, viser feltet - -. Dette kan skyldes at POD-en er utenfor rekkevidde, tanken er stengt eller at POD-ens batterinivå er lavt.

p23-gas-time

MERK:

Det er viktig å justere verdiene for tankstørrelse, tanktrykk og personlig gassforbruk for at gassberegningene skal bli riktige. Du finner disse alternativene under Dykkplanlegger i enhetsmenyen.

Table of Content