Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Kompass

Trykk gjentatte ganger raskt på midtknappen for å åpne kompasset. Først må du kalibrere det. Se Kompasskalibrering.

Informasjonen på skjermen avhenger av hvilken modus du er i.

I Air/Nitrox-modus ser du følgende informasjon i kompassvisningen:

airnitrox compass

I byttevinduet ser du overskriften i tallformat.

I menyen Generelt » Kompass kan du skru peilingen av/på, kalibrere kompasset og angi deklinasjon.

Kompasskalibrering

Når du begynner å bruke Suunto D5 første gang, og etter hver lading, må kompasset kalibreres. Dette er påkrevd for å aktivere det. Suunto D5 viser kalibreringsikonet når du går til kompassvisning.

Under kalibreringsprosessen vil kompasset justere seg selv til det omgivende magnetiske feltet.

På grunn av endringer i det omgivende magnetiske feltet, anbefales det å rekalibrere kompasset før hvert dykk.

Manuell start av kalibrering:

 1. Ta av Suunto D5.
 2. Hold midtknappen nede for å åpne menyen.
 3. Bla til Generelt » Kompass.
 4. Trykk på midtknappen for å gå til Kompass.
 5. Rull opp eller ned for å velge Kalibrering.
 6. Begynn å kalibrere enheten ved å bevege den rundt xyz-aksene til koordinatsystemet (som om du tegner en liten sirkel), slik at magnetfeltet holder seg så stabilt som mulig under kalibreringen. For å oppnå dette må du prøve å holde Suunto D5 på samme plassering, og ikke bevege den rundt med store bevegelser.
 7. Gjenta rotasjonen helt til kompasset er ferdig kalibrert.

  Calibrate D5

 8. En lyd vil indikere at kalibreringen er fullført, og skjermen går tilbake til Kompass menyen.
MERK:

Dersom kalibreringen mislykkes flere ganger på rad, er du kanskje i et område med kraftige magnetiske kilder, slik som store metallobjekter. Gå til et annet sted og prøv å kalibrere kompasset på nytt.

Angi deklinasjon

Du bør alltid justere kompassdeklinasjonen for området du dykker i for å få nøyaktige avlesninger. Sjekk den lokale deklinasjonen fra en tiltrodd kilde, og angi verdien i Suunto D5.

For å angi deklinasjon:

 1. Hold inn knappen i midten for å gå inn på menyen.
 2. Bla gjennom til Generelt / Kompass.
 3. Trykk på knappen i midten for å gå til Kompass.
 4. Trykk på den midtre knappen igjen for å angi Deklinasjon.
 5. Rull opp/ned for å angi deklinasjonsvinkelen: Start på 0,0º og bla opp mot østlig eller ned mot vestlig deklinasjon. For å slå av deklinasjon, angi deklinasjonsvinkel til 0,0º.
 6. Trykk på knappen i midten for å lagre endringene og gå tilbake til Kompass-menyen.
 7. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Låse peilingen

En peiling er vinkelen mellom nord og målet ditt. For å si det enkelt, så er det retningen du ønsker å bevege deg i. Kursen er den faktiske bevegelsesretningen din.

Du kan angi en peilingslås for å kunne orientere deg under vannet og sørge for at du holder riktig kurs. Du kan for eksempel angi en peilingslås for retningen mot revet før du forlater båten.

Du kan tilbakestille peilingslåsen når som helst, men låsen kan kun fjernes når du er på overflaten.

Slik låser du peilingen:

 1. Trykk på den midtre knappen for å endre til kompassvisning.
 2. Hold din Suunto D5 plant foran deg, med toppen pekende mot målet ditt.
 3. Hold den nedre knappen inne til du ser varselet Peiling låst.

  Bearing locked D5

Når du har låst peilingen, vises det gule linjer for å indikere hvilken vinkel du låste peilingen ved:

Bearing Left

Når peilingen er på 0°, vises ingen piler ved siden av verdien, som ovenfor. Når peilingen er på 180°, vises det to gule piler ved siden av verdien:

Bearing both arrows D5

Én gul pil viser retningen du skal dreie i:

Bearing Left

Hvis du vil angi en ny peilingslås, så gjentar du fremgangsmåten over. Hver peilingslås oppføres i dykkeloggen med et tidsstempel.

For å fjerne peilingslåsen fra kompassvisningen, må du returnere til overflaten.

For å fjerne en peilingslås:

 1. I overflatemodus holder du inne knappen i midten for å gå til hovedmenyen.
 2. Rull til Generelt med den øvre og nedre knappen, og trykk på knappen i midten.
 3. Trykk på knappen i midten for å gå til Kompass.
 4. Velg Fjern peiling med knappen i midten.
 5. Hold inn knappen i midten for å gå ut av menyen.

Table of Content