Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Sikkerhet

Typer forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:
 • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som kan resultere i alvorlig personskade eller død.
FORSIKTIG:
 • brukes i forbindelse med en prosedyre eller situasjon som vil resultere i skade på produktet.
MERK:
 • brukes til å fremheve viktig informasjon.
TIPS:
 • brukes for ekstra tips om hvordan du bruker egenskaper og funksjoner på enheten.
ADVARSEL:

Det kan oppstå feil i alle dykkecomputere. Det er mulig at enheten plutselig kan miste evnen til å gi riktig informasjon under dykket ditt. Bruk alltid en reserveenhet og dykk alltid med en partner. Kun dykkere som har tilstrekkelig opplæring i bruken av SCUBA-dykkerutstyr kan bruke dette dykkeapparatet! DU MÅ LESE all den trykte informasjonen som følger med produktet og den nettbaserte brukerveiledningen før du dykker. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til feil bruk, alvorlig skade eller død.

MERK:

Sørg for at Suunto-dykkecomputeren alltid har den nyeste programvaren med alle oppdateringer og forbedringer. Sjekk www.suunto.com/support før alle dykketurer for å se om Suunto har lansert nye programvareoppdateringer for enheten din. Når det er tilgjengelige oppdateringer, må du installere dem før du dykker. Oppdateringene lanseres for å forbedre brukeropplevelsen din, det del av Suuntos filosofi om å kontinuerlig oppdatere og forbedre produktene sine.

Før du dykker

Sørg for at du forstår bruken av, displayene til og begrensningene for dykkeinstrumentene dine. Hvis du har spørsmål om denne håndboken eller dykkeinstrumentet, ta kontakt med din Suunto-forhandler før du dykker. Husk alltid at DU ER ANSVARLIG FOR DIN EGEN SIKKERHET!

Før du drar ut på en dykketur må du inspisere dykkecomputeren nøye for å sjekke at alt fungerer som det skal.

Når du ankommer dykkestedet, må du utføre manuelle forhåndssjekker på alle enheter før du går i vannet.

Forhåndssjekk av dykkecomputeren

Kontroller at

 1. Suunto D5 er stilt til riktig dykkemodus og displayet fungerer som forventet.
 2. Høydeinnstillingen er korrekt.
 3. Personlige innstillinger er korrekt.
 4. Dypstopp er riktig innstilt.
 5. Enhetssystem er korrekt.
 6. Kompasset er kalibrert. Start kalibreringen manuelt i menyen under Generelt » Kompass » Kalibrering for å bekrefte at også dykkecomputerens lydvarsler fungerer. Etter fullført kalibrering skal det avgis en lyd.
 7. Batteriet er fulladet.
 8. Alle primære og backupmålere for tid, trykk og dybde, både digitale og mekaniske, viser riktige, konsekvente avlesinger.
 9. Hvis det brukes Suunto tank-POD-er, kontroller at Suunto tank-POD er riktig installert og tankventilen er åpen. Les brukerhåndboken for Suunto tank-POD for mer informasjon og bruksinstruksjoner.
 10. Hvis du bruker Suunto tank-POD-er, kontroller at forbindelsene fungerer og gassvalgene er riktige.
MERK:

For informasjon om Suunto tank-POD, les instruksjonene som fulgte med produktet.

Forholdsregler for sikkerhet

ADVARSEL:

KUN OPPLÆRTE DYKKERE BØR BRUKE EN DYKKECOMPUTER! Manglende opplæring for noen form for dykking, inkludert fridykking, kan føre til at en dykker begår feil, slik som feil bruk av gassblandinger eller uriktig dekompresjon, som kan føre til alvorlig skade eller død.

ADVARSEL:

DET ER ALLTID EN RISIKO FOR TRYKKFALLSYKE FOR ENHVER DYKKEPROFIL, SELV OM DU FØLGER DYKKEPLANEN FORESKREVET AV DYKKETABELLER ELLER EN DYKKECOMPUTER. INGEN PROSEDYRE, DYKKECOMPUTER ELLER DYKKETABELL VIL FORHINDRE MULIGHETEN FOR TRYKKFALLSYKE ELLER OKSYGENFORGIFTNING! En persons fysiologiske egenskaper kan variere fra dag til dag. Dykkecomputeren kan ikke gjøre rede for disse variasjonene. Det er anbefalt å holde seg godt innenfor grenseverdiene gitt av instrumentet for å minimere risikoen for trykkfallsyke. Som et ytterligere sikkerhetstiltak bør du oppsøke lege angående helsen din før du dykker.

ADVARSEL:

DU FRARÅDES Å REISE MED FLY MENS COMPUTEREN TELLER NED FLYFORBUDSTIDEN. AKTIVER ALLTID COMPUTEREN FOR Å SJEKKE GJENSTÅENDE FLYFORBUDSTID FØR DU FLYR! Å fly eller reise til større høyder over havet i flyforbudstiden kan øke risikoen for trykkfallsyke vesentlig. Gjennomgå anbefalingene gitt av Divers Alert Network (DAN). Det kan aldri finnes en regel for flyvning etter dykking som er garantert å fullstendig forhindre trykkfallsyke!

ADVARSEL:

Vi anbefaler vi at du ikke apparatdykker hvis du har pacemaker. Apparatdykking skaper fysiske påkjenninger på kroppen som kanskje ikke er egnet for pacemakere.

ADVARSEL:

Oppsøk lege før du bruker denne enheten hvis du har pacemaker. Den induktive frekvensen som brukes av enheten kan forårsake interferes på pacemakere.

ADVARSEL:

Allergiske reaksjoner eller hudirritasjoner kan oppstå når produktet er i kontakt med huden, selv om våre produkter samsvarer med industristandarder. Om dette skulle skje, slutt å bruke umiddelbart og oppsøk lege.

ADVARSEL:

Ikke til profesjonell bruk! Suunto dykkecomputere er kun beregnet på fritidsbruk. Påkjenninger fra kommersiell dykking eller yrkesdykking kan utsette dykkeren for dybder og forhold som har en tendens til å øke risikoen for trykkfallsyke. Suunto anbefaler derfor på det sterkeste at enheten ikke brukes til kommersiell dykking eller yrkesdykking.

ADVARSEL:

BRUK BACKUPINSTRUMENTER! Sørg for at du bruker backupinstrumenter, inkludert dybdemåler, nedsenkbar trykkmåler, tidtaker eller klokke, og at du har tilgang til dekompresjonstabeller når du dykker med en dykkecomputer.

ADVARSEL:

Av sikkerhetsmessige grunner bør du aldri dykke alene. Dykk med en utpekt kompis. Du bør også være sammen med andre i en lengre periode etter et dykk, da begynnende mulig trykkfallsyke kan forsinkes eller utløses av overflateaktiviteter.

ADVARSEL:

Utfør sikkerhetskontroller før dykk! Før du dykker må du alltid kontrollere at dykkecomputeren fungerer som den skal og at den har de riktige innstillingene. Sjekk at skjermen fungerer, at batterinivået er OK, at trykket i tanken er riktig, og så videre.

ADVARSEL:

Sjekk dykkedomputeren regelmessig under et dykk. Hvis du tror eller slår fast at det har oppstått et problem med en av computerfunksjonene, må du avslutte dykket øyeblikkelig og returnere til overflaten på en sikker måte. Ring Suuntos kundeservice og returner computeren til et autorisert Suunto-servicesenter for inspeksjon.

ADVARSEL:

DYKKECOMPUTEREN SKAL ALDRI BYTTES ELLER DELES MELLOM BRUKERE MENS DEN ER I BRUK! Dens informasjon vil ikke gjelde for en person som ikke har brukt den for et helt dykk, eller en sekvens av gjentatte dykk. Dens dykkeprofiler må matche dykkeprofilen til brukeren. Hvis dykkecomputeren er igjen på overflaten under et dykk vil den gi uriktige opplysninger for påfølgende dykk. Ingen dykkecomputer kan ta hensyn til dykk som er gjort uten dykkecomputeren. Således kan en hvilken som helst dykkeaktivitet opptil fire dager før førstegangsbruk av dykkecomputeren forårsake villedende informasjon, og må unngås.

ADVARSEL:

IKKE DYKK MED GASS HVIS DU IKKE HAR VERIFISERT INNHOLDET PERSONLIG OG ANGITT DEN ANALYSERTE VERDIEN I DYKKECOMPUTEREN! Unnlatelse av å verifisere tankens innhold og angi de aktuelle gassverdiene i dykkecomputeren der det er aktuelt vil resultere i feil planleggingsinformasjon for dykket.

ADVARSEL:

Bruk av programvare til planlegging av dykk er ikke en erstatning for riktig dykkeropplæring. Dykking med blandede gasser innebærer farer som dykkere som dykker med luft ikke er kjent med. For å dykke med Trimix, Heliox og Nitrox, eller alle disse, må dykkeren ha gjennomgått spesialopplæring for den type dykking de utfører.

ADVARSEL:

Ikke bruk Suunto USB-kabel i områder der det finnes brannfarlige gasser. Det kan føre til eksplosjon.

ADVARSEL:

Ikke demonter eller ommonter en Suunto USB-kabel på noen måte. Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

ADVARSEL:

Ikke bruk Suunto USB-kabel hvis kabel eller deler er skadet.

ADVARSEL:

Du kan kun lade enheten med USB-adaptere som overholder kravene i standarden IEC 62368-1 og som har maksimal spenning på 5 V. Adaptere som ikke overholder kravene er brannfarlige, kan føre til personskader og kan skade Suunto-enheten.

FORSIKTIG:

IKKE la kontaktpinnene til USB-kabelen berøre noen ledende flate. Dette kan kortslutte kabelen, noe som gjør den ubrukelig.

Nødoppstigninger

Dersom dykkecomputeren mot all formodning svikter under et dykk, følger du nødprosedyrene fra ditt sertifiserte dykkeopplæringssenter for oppstigning omgående på en sikker måte.

Table of Content