Suunto is committed to achieving Level AA conformance for this website in conformance with the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 and achieving compliance with other accessibility standards. Please contact Customer Service at USA +1 855 258 0900 (toll free), if you have any issues accessing information on this website.

Suunto D5 Brukerveiledning

Dykkemoduser

Suunto D5 har 3 dykkemoduser som standard: Air/Nitrox, Free og Gauge (bunntimer). Velg riktig modus for dykket ditt under Dykkeinnstillinger » Modus. Hvis du velger Off-modusen, kan du bruke Suunto D5 som en vanlig klokke. I slike tilfeller blir all dykkefunksjonalitet skrudd av.

p7-mode-menu

MERK:

Suunto D5 viser alle dykkemodusnavn på engelsk. Du kan endre dykkemodusnavn via Suunto-appen.

Luft/Nitrox-modus

Som standard er Air/Nitrox-modus for dykking med vanlig luft og dykking med oksygenberikede gassblandinger.

Ved å dykke med Nixtrox-gassblanding, kan du forlenge bunntider eller redusere risikoen for dekompresjonssykdom. Suunto D5 gir deg informasjon som lar deg justere dykket ditt og holde deg innenfor sikre grenser.

Når du dykker med Nitrox-gassblanding må både prosentandelen av oksygen i tanken og grensen for oksygenpartialtrykket mates inn i Suunto D5. Dette sikrer korrekte nitrogen- og oksygenberegninger og korrekt maks bruksdybde (MOD) basert på dine angitte verdier. Standardinnstillingen for oksygenprosent (O2 %) er 21 % (luft) og innstillingen for oksygenpartialtrykket (pO2) er 1,6 bar (23 psi).

MERK:

Når du dykker med Nitrox-gassblanding, anbefaler Suunto endringen av det delvise trykket til 1,4 bar (20 psi).

Air/Nitrox-modus har fire visninger:

 • Ingen deko – buen viser ingen-dekompresjon-tiden.

  airnitrox nodeco

 • Kompass

  airnitrox compass

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  airnitrox tank pressure

 • Timer (synlig etter tilpasning med Suunto-appen)

  airnitrox timer

Måler-modus

Bruk Suunto D5 som en bunntimer med Gauge-modusen.

Tidtakeren midt på skjermen viser dykketid i minutter og sekunder. Den aktiveres når dykket startes.

Gauge-modus er kun en bunntidtaker. Den bruker ikke noen dekompresjon-algoritme, og inkluderer ikke dekompresjon-informasjon eller beregninger.

Det finnes tre visninger i målermodus:

 • Tidtaker

  Gauge timer D5

 • Kompass

  Gauge compass D5

 • Tanktrykk – se Tanktrykk for mer informasjon om hva som vises på displayet.

  Gauge tank pressure D5

MERK:

Etter dykking i Gauge-modus vil dekompresjonsberegning være låst i 48 timer. Hvis du i løpet av denne tiden dykker igjen i Air/Nitrox- eller Free-modus, er det ikke noen dekompresjonskalkulasjon tilgjengelig og Låst vises i dekompresjonsinformasjonsfeltene.

MERK:

Låst tid stilles tilbake til 48 timer hvis du starter et nytt dykk mens enheten er låst.

Fridykk-modus

Med Free-modus kan Suunto D5 brukes som et fridykking-instrument.

Gå til Hovedmeny » Dykkeinnstillinger » Modus for å aktivere Free-modus. Suunto D5 starter på nytt for å bytte modus. Når du aktiverer Free-modus, viser displayet dataene i hvitt. Dybden angis i enheten du velger (se Slik velger du språk og enhetssystem), dykketiden er angitt i minutter og sekunder midt på skjermen. Temperaturinformasjonen er nederst på displayet. Den nedre knappen lar deg endre vinduet nederst på displayet.

Fridykket starter ved 1,2 m med vannkontakt eller 3,0 meter uten vannkontakt, og slutter når dybden er mindre enn 0,9 m med vannkontakt eller mindre enn 3,0 meter uten vannkontakt. Se Vannkontakter hvis du vil ha informasjon om vannkontaktsensoren.

Det finnes som standard tre visninger i fridykk-modus:

 • Tid
 • Dybde
 • Kompass

En fjerde visning er tilgjengelig etter tilpasning i Suunto-appen:

 • Tidtaker

Du kan endre visningen ved å trykke raskt på knappen i midten.

Tid

Før dykk:

Freedive time before dive D5

Under dykk:

Freedive time during dive D5

Dybde

Det er standardvisningen. Den hvite pilen på venstre side av buen beveger seg i takt med dybden. Den gule buen viser dybden mellom maksdybden (definert av dybdevarsel 5) og det nest dypeste aktive dybdevarselet.

Før dykk:

Freedive depth before dive D5

Under dykk:

Freedive depth during dives D5

Kompass

Før dykk:

Freedive sompass before dives D5

Under dykk:

Freedive compass during dives D5

Tidtaker

Denne visningen er kun tilgjengelig i Suunto-appen etter at den har blitt tilpasset.

Før dykk:

Freedive timer before dives D5

Under dykk:

Freedive timer during dives D5

På overflaten etter fridykk

Free mode surface depth view D5

Når du er på overflaten etter fridykk, vises dataene på displayet i grønt. Du kan se den forrige dybden, tidspunktet for forrige dykk og antall dykk du har utført (hvitt tall med hashtag).

Overflatevarsel

I Tidtaker-visning blir overflateintervalltiden telt i minutter og sekunder i et grønt felt nederst på displayet, inntil verdien du har angitt i Hovedmeny » Dykkeinnstillinger » MELDINGER » Overflatevarsling.

Free mode surface interval D5

Hvis Overflatevarsling er av, kjører overflateintervall-telleren i fire timer. Etter dette, eller etter at den tidligere angitte overflateintervalltiden er over, forsvinner telleren fra displayet. Din Suunto D5 viser følgende data:

Free mode time view after surface int

Under overflatetidsikonet icon surface D5, er tiden som tilbringes på overflaten vist i timer og minutter i hvit farge.

Se Slik angir du dybdevarsler (kun fridykk) for informasjon om innstilling av dybdevarsler.

Overflatetidtaker

Ved fridykking kan overflatetidtakeren brukes til å forberede deg til neste dykk. Suunto D5 starter tidtakeren så snart du når 0,9 meter.

Table of Content