Suunto EON Core - Czynności wstępne - Konfiguracja

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Konfiguracja

Aby w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości komputera nurkowegoSuunto EON Core, należy poświęcić trochę czasu na spersonalizowanie jego funkcji i ekranów. Przed wejściem do wody należy mieć absolutną pewność co do znajomości funkcji komputera nurkowego i jego prawidłowego ustawienia.

Aby rozpocząć

  1. Uaktywnij urządzenie przez podłączenie kabla USB do komputera PC/Mac (lub portu zasilania USB, jeśli jest dostępny).

connect USB cable EON Core

  1. W celu skonfigurowania urządzenia należy postępować zgodnie z wytycznymi kreatora konfiguracji. Gotowe urządzenie przechodzi w tryb powierzchniowy.

complete setup-core

  1. Przed pierwszym nurkowaniem urządzenie należy w pełni naładować.

Kreator konfiguracji przeprowadza użytkownika przez następujące zagadnienia:

  • Język
  • Jednostki
  • Format godziny (12h/24h)
  • Format daty (dd.mm / mm.dd)
  • ‎Łączenie z DM5 (opcjonalne)