Suunto EON Core - Funkcje - Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Czas na powierzchni i czas zakazu lotu samolotem

Po nurkowaniu komputer Suunto EON Corewyświetla czas na powierzchni od ostatniego nurkowania i czas odliczania zalecanego okresu bez podróży samolotem. W trakcie czasu zakazu lotu samolotem należy unikać podróży lotniczej lub przebywania na większej wysokości.

Surf NoFly-Core

Czas zakazu lotu samolotem zawsze wynosi co najmniej 12 godzin i jest równy czasowi desaturacji, gdy czas ten jest dłuższy niż 12 godzin. W przypadku czasu desaturacji krótszego niż 70 minut czas zakazu latania samolotem nie jest podawany.

Jeśli podczas nurkowania pominięta zostanie dekompresja, przez co komputer nurkowySuunto EON Core wejdzie w tryb błędu stałego (zob. Algorithm_lock), czas zakazu lotu samolotem wynosi zawsze 48 godzin. Podobnie w przypadku nurkowania w trybie Gauge (Głębokościomierz) (miernik czasu dennego), czas zakazu lotu samolotem wynosi 48 godzin.

OSTRZEŻENIE:

JEŻELI KOMPUTER POKAZUJE ZAKAZ LOTU SAMOLOTEM ZALECA SIĘ UNIKANIE PODRÓŻY LOTNICZYCH. PRZED PODRÓŻĄ LOTNICZĄ NALEŻY URUCHOMIĆ KOMPUTER I SPRAWDZIĆ, KIEDY MIJA CZAS ZAKAZU LOTU SAMOLOTEM! Latanie lub przebywanie na dużej wysokości w tym czasie może znacznie podwyższyć ryzyko wystąpienia DCS. Należy zapoznać się z zaleceniami opracowanymi przez
Divers Alert Network (DAN). Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady dotyczącej odbywania lotu po nurkowaniu, która gwarantowałaby całkowite wyeliminowanie ryzyka choroby dekompresyjnej!