Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
 • Nurkowanie w obiegu zamkniętym

Nurkowanie w obiegu zamkniętym

Możesz użyć Suunto EON Core do nurkowania w obiegu zamkniętym dostosowując ustawienia urządzenia w DM5. Informacje dotyczące tworzenia nowego trybu nurkowania są dostępne w rozdziale Jak dostosować tryby nurkowania za pomocą oprogramowania DM5. Suunto zaleca korzystanie ze stylu klasycznego lub graficznego podczas nurkowania w obiegu zamkniętym. Ale jeśli preferujesz, możesz wybrać widok stylu bardzo wyraźnego.

Stałe setpointy umożliwiają stosowanie urządzenia Suunto EON Core w roli zapasowego komputera nurkowego podczas nurkowań w obiegu zamkniętym. Urządzenie to nie steruje obiegiem zamkniętym ani nie monitoruje go w żaden sposób.

Po wyborze trybu nurkowania z użyciem kilku gazów do nurkowania CCR (z aparatem oddechowym o obiegu zamkniętym) menu gazów w ustawieniach trybu nurkowania podzieli się na dwa obszary: Gazy CC (gazy obiegu zamkniętego) i gazy OC (gazy obiegu otwartego).

UWAGA:

W przypadku nurkowań w obiegu zamkniętym należy korzystać z urządzenia Suunto EON Core tylko w roli komputera zapasowego. Podstawowa kontrola i monitorowanie gazów powinny być przeprowadzane przez aparat oddechowy o obiegu zamkniętym.

Gazy obiegu zamkniętego

Podczas nurkowania w obiegu zamkniętym potrzeba przynajmniej dwóch gazów obiegu zamkniętego: jeden to czysty tlen (w osobnej butli), a drugi to rozcieńczalnik. W razie potrzeby można zdefiniować dodatkowe rozcieńczalniki.

Do listy gazów można dodawać tylko rozcieńczalnik(i). EON Core zakłada domyślnie, że tlen jest używany, więc nie jest on wyświetlany na liście gazów.

Prawidłową zawartość procentową tlenu i helu w mieszance gazów rozcieńczających w butlach na gazy rozcieńczające należy zawsze wprowadzić na komputerze nurkowym (lub w programie DM5), aby zapewnić prawidłowość obliczeń wysycenia tkanek i ilości tlenu. Gazy rozcieńczające używane podczas nurkowania w obiegu zamkniętym można znaleźć w menu głównym pod pozycją Gazy CC.

Gazy obiegu otwartego

Podobnie jak w przypadku gazów w aparacie CCR, należy zawsze określić prawidłową zawartość procentową tlenu i helu w mieszance gazów awaryjnych dla wszystkich butli (oraz gazów dodatkowych), aby zapewnić prawidłowość obliczeń wysycenia tkanek i ilości tlenu. Gazy awaryjne do nurkowania z obiegiem zamkniętym określa się w menu głównym jako OC gases (Gazy OC).

Setpointy

Przy nurkowaniu w obiegu zamkniętym istnieje możliwość ustawienia dwóch wartości setpointu, dolnej i górnej. Obydwa są konfigurowalne:

 • Dolny setpoint: 0,4 – 0,9 (domyślnie: 0,7)
 • Górny setpoint: 1,0 – 1,5 (domyślnie: 1,3)

Z reguły nie ma potrzeby modyfikacji domyślnych wartości setpointów. Jednak w razie potrzeby możesz zmieniać je w DM5 lub w ustawieniach głównego menu.

Aby zmieniać wartości setpointów w Suunto EON Core:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Setpoint za pomocą górnego przycisku i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Przewiń do pozycji Dolny setpoint lub Górny setpoint i wybierz za pomocą środkowego przycisku.
 4. Ustaw wartość setpointu za pomocą dolnego lub górnego przycisku i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.
 5. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.

Przełączanie setpointów

Można ustawić automatyczne przełączanie setpointów w momencie osiągnięcia zdefiniowanej głębokości. Głębokość automatycznego przełączenia setpointu dolnego wynosi domyślnie 4,5 m, a setpointu górnego — 21 m.

Automatyczne przełączanie setpointów jest domyślnie wyłączone dla setpointu dolnego i domyślnie włączone dla setpointu górnego.

Aby zmienić automatyczne przełączanie setpointów w Suunto EON Core:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Setpoint za pomocą górnego przycisku i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Przewiń do pozycji Przełącz dolny setpoint lub Przełącz górny setpoint i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 4. Określ głębokość dla danej zmiany setpointu za pomocą dolnego lub górnego przycisku i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.
 5. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.

Powiadomienia informują, kiedy należy przełączyć setpoint.

SetpointSwitched

Podczas nurkowania w obiegu zamkniętym możesz także w dowolnym momencie zmienić ustawienia na niestandardowy setpoint.

Aby zmienić na niestandardowy setpoint:

 1. Przy nurkowaniu w obiegu zamkniętym przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do pozycji Niestandardowy setpoint i wybierz ją za pomocą środkowego przycisku.
 3. Ustaw wartość setpointu zgodnie z zapotrzebowaniem za pomocą dolnego lub górnego przycisku i potwierdź za pomocą środkowego przycisku.

Powiadomienia potwierdzają przełączenie niestandardowego setpointu.

CustomSetpoint

UWAGA:

Kiedy zmienisz ustawienie na niestandardowy setpoint, wtedy automatyczne przełączanie setpointu pozostanie wyłączone przez pozostały czas nurkowania.

Gazy awaryjne

W razie podejrzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas nurkowania z obiegiem zamkniętym należy przełączyć się na gaz awaryjny i przerwać nurkowanie.

Aby przełączyć się na gaz awaryjny:

 1. Przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu głównego.
 2. Przewiń do opcji OC gases (Gazy OC) i wybierz ją, naciskając środkowy przycisk.
 3. Przewiń do wybranego gazu awaryjnego i wybierz go, naciskając środkowy przycisk.

Po wybraniu gazu awaryjnego pole setpointu zostanie zastąpione wartością pO2 wybranego gazu obiegu otwartego.

bailout

Jeśli nieprawidłowość uda się usunąć lub sytuacja podczas nurkowania się unormuje, można przełączyć się z powrotem na gaz rozcieńczający, stosując tę samą procedurę, jak poniżej, ale wybierając przy tym gaz z menu CC gases (Gazy CC).

Spis treści