Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści

Ładowanie akumulatora

Ładuj Suunto EON Core przy użyciu dołączonego kabla USB. W celu ładowania korzystaj z portu USB 5 V dc, 0,5 A jako źródła zasilania. Jeśli poziom naładowania akumulatora jest bardzo niski, wyświetlacz jest wyłączony podczas ładowania aż do czasu, gdy akumulator osiągnie adekwatny poziom naładowania. Gdy poziom naładowania akumulatora jest tak niski, że nie można włączyć urządzenia, obok wyświetlacza miga czerwona dioda LED. Miganie ustaje, gdy akumulator osiągnie wystarczającą moc, aby uruchomić urządzenie.

Gdy urządzenie jest włączone i trwa ładowanie akumulatora, symbol akumulatora w lewym górnym rogu wyświetlacza ma kolor zielony.

OSTRZEŻENIE:

Urządzenie należy ładować tylko za pośrednictwem adapterów USB zgodnych z zaleceniami normy IEC 60950-1 dotyczącymi ograniczonego zasilania. Niezgodne adaptery stwarzają zagrożenie pożarem i ryzyko odniesienia obrażeń oraz mogą spowodować uszkodzenie urządzenia Suunto.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO używać kabla USB, jeśli urządzenie Suunto EON Core jest mokre. Może to spowodować elektryczne uszkodzenie urządzenia. Należy upewnić się, że zarówno złącze kabla, jak i obszar styków złącza w urządzeniu są suche.

PRZESTROGA:

NIE WOLNO dopuścić, aby styki złącza kabla USB dotykały jakiejkolwiek powierzchni przewodzącej. Może to spowodować zwarcie i kabel przestanie być użyteczny.

Akumulatory mają ograniczoną liczbę cykli ładowania i w końcu mogą wymagać wymiany. Wymiany akumulatora powinno dokonywać wyłącznie autoryzowane centrum serwisowe firmy Suunto.

Spis treści