Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | OFERTY ŚWIĄTECZNE | ZAMÓW DO 17 GRUDNIA BY TWOJE PRODUKTY DOTARŁY PRZED ŚWIĘTAMI

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

  • Zużycie gazu

Zużycie gazu

Zużycie gazu odnosi się do tempa zużywania gazu w czasie rzeczywistym podczas nurkowania. Innymi słowy jest to przeliczona ilość gazu, jaką nurek by zużył w ciągu jednej minuty na powierzchni. Powszechnie określa się ją jako wskaźnik powierzchniowego zużycia gazu (ang. surface air consumption, SAC).

Wskaźnik zużycia gazu jest mierzony w litrach na minutę (lub stopach sześciennych na minutę). To pole jest opcjonalne i trzeba je dodać do spersonalizowanych widoków trybu nurkowania w programie DM5. W widoku klasycznym (jak niżej) wskaźnik zużycia gazu znajduje się w prawym dolnym rogu.

gas consumption

Aby włączyć wskaźnik zużycia gazu:

  1. Dodaj pole zużycia gazu do spersonalizowanego trybu nurkowania w programie DM5. Zob. Z pomocą DM5 personalizuj tryby nurkowania .
  2. Zainstaluj i sparuj czujnik Suunto Tank POD. Zob. Ciśnienie w butli.
  3. Po wybraniu odpowiedniego gazu i powrocie do głównego widoku czasu przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
  4. Dolnym przyciskiem przewiń do opcji Gases (Gazy) i wybierz ją, naciskając środkowy przycisk.
  5. Przewiń do gazu wybranego przed chwilą z czujnika Tank POD i wybierz go, naciskając środkowy przycisk.
  6. Przewiń do opcji Tank size (Rozmiar butli) i wybierz ją, naciskając środkowy przycisk.
  7. Sprawdź rozmiar butli i w razie potrzeby zmień go górnym lub dolnym przyciskiem. Potwierdź zmianę środkowym przyciskiem.
  8. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść z menu.
UWAGA:

Aby uzyskać dokładne zużycie gazu, musisz określić rozmiar butli. Brak określenia rozmiaru butli prowadzi do nieprawidłowych odczytów zużycia gazu.