Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER | DARMOWE ZWROTY | NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika - 2.0

Spis treści
Spis treści
  • Profil dekompresji

Profil dekompresji

Profil dekompresji można wybrać w obszarze Ustawienia nurkowania » Parametry » Profil dekompr..

Profil dekompresji ciągłej

Tradycyjnie od czasu opracowania tabel Haldane'a z 1908 r. przystanki dekompresyjne zawsze były rozmieszczane w stałych odstępach, takich jak 15 m, 12 m, 9 m, 6 m i 3 m. Ta praktyczna metoda została wprowadzona przed pojawieniem się komputerów nurkowych. Jednak podczas wynurzania nurek faktycznie wykonuje dekompresję w postaci serii stopniowych minikroków, w rezultacie tworząc płynną krzywą dekompresyjną.

Pojawienie się mikroprocesorów pozwoliło Suunto stworzyć dokładniejszy model rzeczywistych zachowań dekompresyjnych. Krzywa dekompresji ciągłej została uwzględniona w założeniu działania algorytmu Suunto Fused™ RGBM 2.

Podczas każdego wynurzania z przystankami dekompresyjnymi komputery nurkowe Suunto obliczają punkt, w którym przedział kontrolny przecina linię ciśnienia otoczenia (czyli punkt, w którym ciśnienie tkanki jest większe niż ciśnienie otoczenia) i rozpoczyna się desaturacja. Jest to określane jako dolny pułap dekompresji. Ponad głębokością dolnego pułapu i poniżej górnego pułapu znajduje się „strefa dekompresji”. Zakres strefy dekompresji zależy od profilu nurkowania.

Na poziomie pułapu dolnego lub w jego pobliżu desaturacja w tkankach wiodących szybkich będzie powolna, ponieważ gradient zewnętrzny jest niewielki. Tkanki wolniejsze mogą wtedy nadal ulegać saturacji i jeśli upłynie odpowiednia ilość czasu, obowiązek dekompresji może się zwiększyć, w którym to przypadku pułap górny może się obniżyć, a dolny może się podnieść.

Suunto RGBM optymalizuje te dwa sprzeczne ze sobą parametry dzięki połączeniu niskiej prędkości wynurzania i krzywej dekompresji ciągłej. Wszystko sprowadza się tu do właściwej kontroli rozprężającego się gazu podczas wynurzania. Właśnie dlatego wszystkie urządzenia Suunto RGBM wykorzystują maksymalną prędkość wynurzania 10 m/minutę, co okazało się przez lata skutecznym środkiem ochronnym.

Dolny pułap dekompresji oznacza punkt, w którym RGBM dąży do maksymalizacji kompresji pęcherzyków, podczas gdy górny pułap dekompresji maksymalizuje desaturację tkanek.

We wzburzonych wodach utrzymanie dokładnej głębokości w celu optymalizacji dekompresji może być trudne, dlatego dodatkową zaletą jest posiadanie górnego i dolnego pułapu dekompresji. Utrzymując głębokość poniżej pułapu górnego, ale nad pułapem dolnym, nurek nadal wykonuje dekompresję, chociaż wolniej niż w tempie optymalnym, co zapewnia dodatkowy bufor minimalizujący ryzyko, że fale wyniosą nurka ponad pułap górny. Ponadto krzywa dekompresji ciągłej zastosowana przez Suunto zapewnia znacznie łagodniejszy i bardziej naturalny profil dekompresyjny niż tradycyjna dekompresja stopniowa.

Suunto EON Core oferuje unikalną funkcję wyświetlania nie tylko górnego pułapu dekompresyjnego, ale także pułapu dolnego. Dopóki znajdujesz się poniżej pułapu dolnego, tj. tkanki nadal ulegają saturacji, wyświetlana jest strzałka w górę. Po wynurzeniu się ponad dolny pułap dekompresji tkanki wiodące zaczynają ulegać desaturacji, a strzałka w górę znika. Optymalna dekompresja następuje w strefie pułapu górnego, która jest wyświetlana za pomocą dwóch strzałek skierowanych w górę i w dół. W przypadku wykroczenia ponad pułap górny strzałka skierowana w dół oraz alarm akustyczny poinformują nurka o konieczności zejścia niżej, do poziomu strefy pułapu górnego.

Profil dekompresji stopniowej

W tym profilu dekompresyjnym wynurzanie dzieli się na tradycyjne 3-metrowe (10 stóp) stopnie lub etapy. W tym modelu nurek wykonuje dekompresję na tradycyjnych stałych głębokościach.

Continuous Stepped Eon Core

UWAGA:

Wybór profilu dekompresji jest dostępny począwszy od wersji oprogramowania 2.0.

Spis treści