Suunto dokłada wszelkich starań, aby niniejsza witryna internetowa osiągnęła zgodność na poziomie AA z wytycznymi WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines), a także by odpowiadała innym standardom ułatwień dostępu. W przypadku problemów z dostępem do informacji w tej witrynie internetowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem telefonu w USA +1 855 258 0900 (linia bezpłatna).

DARMOWA DOSTAWA POWYŻEJ 400,00 zł | ZWROT DO 15 DNI | ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER

Suunto EON Core Podręcznik użytkownika

Kompas

Suunto EON Core jest wyposażony w cyfrowy kompas z kompensacją przechyłu, dostępny jako widok główny.

View compass Core

Kalibracja kompasu

Przed przed pierwszym użyciem komputera nurkowego Suunto EON Core i po każdym naładowaniu konieczne jest skalibrowanie kompasu, aby możliwe było jego uruchomienie. Suunto EON Core wyświetla ikonę kalibracji po wejściu do widoku kompasu.

Podczas procesu kalibracji kompas dostosuje się do otaczającego pola magnetycznego.

Z uwagi na zmiany zachodzące w otaczającym polu magnetycznym zaleca się ponowną kalibrację kompasu przed każdym nurkowaniem.

Aby ręcznie rozpocząć kalibrację:

 1. Zdejmij urządzenie Suunto EON Core.
 2. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 3. Przejdź do obszaru Ogólne / Kompas.
 4. Naciśnij środkowy przycisk, aby przejść do funkcji Kompas.
 5. Przewiń w dół lub w górę aby znaleźć opcję Kalibracja.
 6. Rozpocznij kalibrację urządzenia, próbując przesuwać je wokół osi xyz układu współrzędnych (niczym rysowanie małego okręgu) w taki sposób, by podczas kalibracji pole magnetyczne było jak najbardziej stabilne. Aby to osiągnąć, spróbuj trzymać Suunto EON Core w tym samym położeniu i nie poruszaj nim, wykonując zamaszyste ruchy.
 7. Powtarzaj obroty, aż do pomyślnego przeprowadzenia kalibracji.

 8. Sygnał dźwiękowy oznacza, że kalibracja została przeprowadzona pomyślnie, i ekran powraca do opcji menu Kompas.
UWAGA:

Kilka nieudanych procesów kalibracji z rzędu może oznaczać bliskość źródeł oddziaływania magnetycznego takich jak duże metalowe obiekty. Należy zmienić lokalizację i podjąć ponowną próbę kalibracji kompasu.

Ustawianie deklinacji

Deklinację kompasu należy zawsze dostosowywać do obszaru nurkowania, aby zapewnić dokładne odczyty kursu. Należy sprawdzić lokalną deklinację w zaufanym źródle i ustawić jej wartość w komputerze nurkowym Suunto EON Core.

Aby ustawić deklinację:

 1. Nacisnąć i przytrzymać środkowy przycisk, aby wejść do menu.
 2. Przejść do opcji Ogólne / Kompas.
 3. Wcisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Kompas.
 4. Ponownie nacisnąć środkowy przycisk, aby wejść do sekcji Deklinacja.
 5. Przewijać w górę lub w dół, aby ustawić kąt deklinacji: Zaczynając od 0,0º przewijać w górę w kierunku wschodniej deklinacji lub w dół w kierunku deklinacji zachodniej. Aby wyłączyć deklinację, ustawić kąt deklinacji w pozycji 0,0º.
 6. Nacisnąć środkowy przycisk w celu zachowania zmian i powrotu do opcji menu Kompas .
 7. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyjść.

Ustawianie blokady namiaru kompasowego

Namiar kompasu to kąt pomiędzy północą a Twoim celem. W uproszczeniu jest to kierunek, w którego stronę chcesz się poruszać. Z kolei kurs to Twój faktyczny kierunek poruszania się.

Możesz ustawić blokadę namiaru kompasu, aby orientować się pod wodą oraz utrzymywać właściwy kierunek przemieszczania się. Przed opuszczeniem łodzi można na przykład ustawić blokadę namiaru tak, aby kompas wskazywał kierunek do rafy.

Blokadę namiaru kompasu można w dowolnym momencie zresetować, ale można ją usunąć tylko przebywając na powierzchni.

Aby ustawić blokadę namiaru kompasu:

 1. Naciśnij środkowy przycisk, aby zmienić na widok kompasu.
 2. Trzymaj Suunto EON Core w poziomie przed sobą, przód zwrócony w kierunku do swojego celu.
 3. Przytrzymaj naciśnięty dolny przycisk aż do wyświetlenia się powiadomienia o Zablokowaniu namiaru.

Po ustawieniu blokady namiaru, pozycja blokady wyświetla się na róży kompasu, jak na poniższym przykładzie.

Bearing Lock Core

Pod informacją o kierunku (duży numer na środku kompasu) wyświetla się także względna różnica pomiędzy namiarem kompasu a Twoim kierunkiem. Na przykład, kiedy chcesz poruszać się dokładnie w kierunku namiaru kompasu, dolne okienko powinno wyświetlać 0°.

Jeśli chcesz ustawić nową blokadę namiaru, po prostu ponownie wykonaj procedurę opisaną powyżej. Każda blokada namiaru jest zapisywana w dzienniku nurkowań z oznaczeniem czasu.

Aby usunąć blokadę namiaru z widoku kompasu, musisz wrócić na powierzchnię.

Aby usunąć blokadę namiaru kompasu:

 1. Podczas trybu powierzchniowego przytrzymaj środkowy przycisk aby wejść do menu głównego.
 2. Przejdź do sekcji OGÓLNE używając do tego górnego lub dolnego przycisku oraz naciśnij przycisk środkowy.
 3. Wciśnij środkowy przycisk aby wejść do sekcji Kompas.
 4. Wybierz opcję Usuń namiar naciskając środkowy przycisk.
 5. Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk aby wyjść.